De Raad van State heeft het meest recente gaswinningsbesluit van het Ministerie van Economische Zaken vernietigd. De bestuursrechter noemt het niet aanvaardbaar dat het Rijk de risico’s verbonden aan de aardgaswinning onbekend noemt.

Op de hoeveelheid te winnen gas heeft het vernietigingsbesluit geen consequenties: de NAM mag komend jaar nog steeds 21,6 miljard m3 gas winnen. Inwoners en bestuurders uit Groningen hadden gevraagd om minder gaswinning om zo het risico op aardbevingen te verminderen. Wel zette de Raad van State vraagtekens bij de zogeheten leveringsverplichting als ondergrens voor de hoeveelheid te winnen gas. Zowel de Groningers als de NAM, die ook in beroep was gegaan, werden wel in het gelijk gesteld met hun bezwaar tegen de veiligheidsrisico’s. De toenmalige minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD), stelde dat hij de veiligheidsrisico’s niet kan beoordelen. De Raad van State noemt dat niet aanvaardbaar.

De Raad van State draagt de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes (VVD) nu op om binnen een jaar met een nieuw winningsbesluit te komen, waarin zowel de veiligheidsrisico’s als de leveringsverplichting beter worden onderbouwd. Lees hier het persbericht van de Raad van State.


Leveringszekerheid mag geen dogma zijn

In het gasbesluit van mei jongstleden had toenmalige minister Kamp de NAM toestemming gegeven om komend vijf jaar 21,6 miljard m3 per jaar gas te winnen, een verlaging ten opzichte van de 24 miljard m3 in 2016.

Een van de argumenten voor die hoeveelheid was het kunnen voldoen aan de leveringszekerheid. Daarbij gaat het zowel om al lopende afnamecontracten met het buitenland als de binnenlandse vraag. Volgens de Raad van State maakt de minister onvoldoende duidelijk waarom juist Groningen voor die leveringszekerheid moet zorgen. De minister moet ook aangeven hoe de omvang van die leveringszekerheid de komende vijf jaar kan worden verlaagd.


Risico’s kennen we niet is onaavraadbaar

De Raad van State richt zijn pijlen vooral op de redenering van minister Kamp dat er geen duidelijkheid is over de risico’s die aan de Groningse gaswinning zijn verbonden. De minister volgde daarmee de redenering van het Staatstoezicht op de Mijnen dat de veiligheid bij mijnbouw moet waarborgen. Volgens het Staatstoezicht schieten de modellen van de NAM voor zijn risicoberekening zozeer tekort, dat er eenvoudigweg niets over de relatie tussen gaswinning en veiligheidsrisico’s valt te zeggen. Voor de NAM was dat de reden om tegen het besluit in beroep te gaan, want met het verdwijnen van elke veiligheidstoets valt er voor het bedrijf niet te werken (lees: ‘Nam vecht gasbesluit minister aan’).

Volgens de Raad van State is het onacceptabel om vijf jaar lang te accepteren dat er aardgas wordt gewonnen, terwijl de regering niets kan zeggen over de veiligheidsrisico’s. ‘Als die risico's niet kunnen worden beoordeeld, mag van de minister ten minste worden verwacht dat hij onderzoekt en uiteenzet op welke alternatieve wijze het veiligheidsbelang van de personen in het aardbevingsgebied bij de besluitvorming wordt betrokken.’

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal zijn huiswerk dus over moeten doen, en krijgt een jaar de tijd om met een beter onderbouwd gasbesluit te komen.

Openingsbeeld: Foto Nationale Ombudsman.
 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.