Getijdenenergie rond het Verenigd Koninkrijk en de Britse Kanaaleilanden kan genoeg stroom opwekken om 11 procent van het huidige elektriciteitsgebruik van dat land te dekken. Dat blijkt uit onderzoek van negentien wetenschappers van twaalf verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten.

De onderzoekers bevestigen hiermee eerdere schattingen, maar namen meer onzekerheden mee in hun analysen.

Wel is het vooralsnog dure stroom, schrijven ze in het wetenschappelijk tijdschrift Royal Society Proceedings A dat uitkwam op dinsdag 2 november. Om de competitie aan te kunnen gaan met gas, biomassa en kernenergie, zou subsidie nodig zijn.

 

Betrouwbaar

Op dit moment haalt het land nog geen 0,02 procent van zijn energie uit de getijden. De totale capaciteit van de huidige getijdenstroomturbines ligt op totaal achttien megawatt. Om de 11 procent te halen, zou 11,5 gigawatt nodig zijn, zegt eerste auteur Danny Coles van de Universiteit van Plymouth in een persbericht.

Getijdenenergie is duurzame energie, net als wind- en zonnenergie, maar heeft een hogere betrouwbaarheid. Getijden zijn er immers altijd.

 

Locaties

De meeste getijdenenergie valt te winnen bij de doorgangen tussen de eilanden in het noorden van Schotland en bij de Kanaaleilanden. Dat zijn echter gebieden waar de vraag naar energie relatief laag is, waardoor een extra elektriciteitsnetwerk nodig zou zijn voor het transport. Wat dat betreft zouden de zuidkust van Engeland en het Kanaal van Bristol Kanaal geschiktere locaties zijn.

 

En Nederland?

In Nederland is de mogelijkheid om getijdenenergie een stuk lager dan in het Verenigd Koninkrijk, vertelt specialist Offshore Renewables Antonio Jarquin Laguna van de TU Delft, die niet meewerkte aan het betreffende onderzoek. De getijdenstroming is hier nu eenmaal minder krachtig. In 2015 werd het maximum haalbare vermogen ergens tussen twintig en 120 megawatt geschat – en lag de werkelijke capaciteit op 0,5 megawatt. ‘Het meest kun je eruit halen door de energiewinning te combineren met waterveiligheidsinfrastructuur zoals dammen en dijken’, zegt Jarquin Laguna. Een goed voorbeeld daarvan is de getijdenenergiecentrale in de Oosterscheldekering in Zeeland.

Ook het heropenen van zeearmen en het creëren van kunstmatige bekkens en dammen zou bij ons extra mogelijkheden kunnen opleveren.

 

Klimaattop

De verschijningsdatum van het artikel van de Britten lijkt overigens niet geheel lukraak gekozen te zijn. Vandaag zijn de wereldleiders bijeen op de COP26-conferentie in Glasgow, om afspraken te maken over het terugdringen van CO2-uitstoot om klimaatverandering tegen te gaan.

 

Openingsfoto: Getijdenturbine, Credits: Nova Innovation

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.