De benodigde vergunningen voor de aanleg van een forse stroomkabel tussen Nederland en Denemarken zijn onherroepelijk verklaard. Daarmee heeft dit project van de Nederlandse netbeheerder TenneT en de Deense evenknie Energinet.dk nu definitief groen licht gekregen. De zogeheten COBRA-kabel komt op de bodem van de Noordzee te liggen en maakt de uitwisseling van (groene) stroom tussen de twee landen mogelijk.


De 325 km lange kabelverbinding gaat lopen van Eemshaven (Groningen) via Duitsland naar Endrup, aan de westkust van het Deense vasteland. De verbinding wordt uitgevoerd als een hoogspanningsgelijkstroomkabel, in jargon high voltage direct current (HVDC) genoemd. Hij krijgt een capaciteit van ongeveer 700 MW.


Minder verliezen

Om elektriciteit over grotere afstanden te vervoeren is het beter om gebruik te maken van gelijkstroom, omdat er dan veel minder verliezen optreden. De stroomnetten van beide landen maken echter gebruik van wisselstroom. Daarom staan er ook twee transformatorstations op land gepland, een in Nederland en een in Denemarken.


Vergunningen

De kabel komt langs beschermde natuurgebieden, waaronder de Waddenzee, en komt in de buurt te liggen van andere kabels en offshorewindparken. Voor de aanleg zijn dan ook verschillende vergunningen nodig in Nederland, Denemarken en Duitsland, waar de kabel langs loopt. Omdat tegen de verleende Nederlandse vergunningen voor de aanleg van de COBRA-kabel geen beroep is aangetekend – de beroepstermijn liep eind vorige maand af – kunnen TenneT en Energinet.dk beginnen met de voorbereidingen van de aanleg.


Meer verbindingen

De kabel tussen de twee Europese landen heeft als belangrijkste doel het vergroten van de zogeheten interconnectiecapaciteit. Om de Europese elektriciteitsmarkt goed te kunnen integreren moeten er meer verbindingen met voldoende capaciteit komen tussen landen.

De nieuw aan te leggen kabel tussen Nederland en Denemarken vereenvoudigt de onderlinge uitwisseling van stroom als bijvoorbeeld de wind in een van beide landen wegvalt. Bovendien is dankzij de kabel de reservecapaciteit in beide landen te beperken. Ten slotte is het ontwerp van de kabelverbinding dusdanig dat in een later stadium windparken op zee zijn aan te sluiten.
 


TenneT en Energinet.dk willen aan het eind van deze zomer beginnen met voorbereidende werkzaamheden. In het najaar gaat de aanleg van de COBRA kabel van start. De verbinding moet in 2019 in bedrijf worden genomen. 

De COBRA-kabel is niet de eerste onderzeese elektriciteitsverbinding die TenneT aanlegt. In 2008 kwam de NorNed-kabel tussen Nederland en Noorwegen gereed, met een capaciteit van 700 MW en een lengte van 580 km. En in 2011 de BritNed-kabel van 260 km tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, die een capaciteit van 1000 MW heeft. Naast de nieuwe COBRA-kabel is TenneT momenteel bezig met de aanleg van NordLink. Deze onderzeese kabel krijgt tussen Duitsland en Noorwegen krijgt een capaciteit van 1400 MW en zal in 2020 gereed zijn.


Verder lezen

Projectpagina COBRA-kabel bij TenneT


Openingsfoto: binnenin het transformatorstation van de NorNed-kabel, in Eemshaven.
 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.