De woningen in Groningen zijn sterker dan gedacht. Gecombineerd met betere modellen voor de grondversnellingen die aardbevingen in het gaswingebied veroorzaken concludeert de NAM dat de veiligheid aanzienlijk wordt verbeterd door de meest instortingsgevoelige 5000 woningen te versterken. In de provincie circuleren getallen van tegen de 100.000 woningen.

De tussentijdse rapportage is vooral een momentopname, waarbij de NAM wil laten zien tot welke nieuwe inzichten het bedrijf het afgelopen halve jaar is gekomen na de vorige rapportage van begin dit jaar.

Voor een deel zijn die inzichten gebaseerd op nieuwe meetgegevens. Daarnaast is het aantal versnellingsmeters in woningen, vlak onder het oppervlak en diep in de bodem aanzienlijk uitgebreid. Ook modellen zijn verder verfijnd. En de NAM heeft in Italië bevingsproeven gedaan met een Groningse modelwoning.

De nieuwe inzichten spitsen zich toe op twee zaken

+ De maximale grondversnellingen die bij een beving optreden blijken locatie specifiek

+ Meer inzicht in de sterkte van verschillende typen woningen en de locatie van die woningen

De meest kwetsbare woningen en gebouwen.

De combinatie van beide resulteert in een kaart waarin is te zien waar personen het meeste risico lopen op een ongeval door het (gedeeltelijk) instorten van de woning. Die woningen/appartementen met een hoog risico zijn veelal gebouwd met dragende muren van gasbeton. Ook grote agrarische complexen of hallen met onversterkte gemetselde wanden en gebouwen met alleen een vierkant stalen frame blijken kwetsbaar voor aardbevingen. Worden de 5000 meest kwetsbare woningen structureel versterkt, dan wordt het veiligheidsrisico bij een gaswinning van 33 miljard kuub per jaar al aanzienlijk kleiner.

Het goede nieuws is dat de meeste woningen in Groningen uit de jaren ’60 en ’70 beter bestand zijn tegen aardbevingen dan tot nu toe werd aangenomen, zo is gebleken uit de proeven op de schudtafel in Italië.

Tot nu toe circuleren in de provincie veel hogere getallen van te versterken woningen, oplopend van 90.000 tot wel 150.000. Bij die aantallen is naar elke mogelijke vorm van schade gekeken, de NAM hanteert een veel strikter risicobenaderingen die is gericht op de veiligheid van bewoners. Een scheur is vervelend, maar als de woning sterk genoeg is, dan leidt die scheur niet tot een veiligheidsrisico.

Directe relatie gasproductie-veiligheid

In de tussentijdse rapportage erkent de NAM dat er een rechtstreeks verband is tussen de hoeveelheid te winnen aardgas en de veiligheidsrisico’s. De NAM was het daarover anderhalf jaar geleden nog volledig oneens met het Staatstoezicht op de Mijnen, dat al eerder op dat verband had gewezen.

De intensiteit van de schade veroorzakende grondversnellingen bij een aardbeving nemen af bij minder gasproductie.
Versterking van 5000 woningen leidt tot fors lager veiligheidsrisico.

Als gezegd, het gaat om een tussentijdse rapportage. Dat betekent dat er nog losse eindjes in de gepresenteerde resultaten zitten. Zo is niet duidelijk wat het effect is van het lokaal verminderen van de gasproductie op de veiligheid. Op dit ogenblik wordt in Loppersum nauwelijks geproduceerd, bij andere winputten elders juist meer.

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.