Olieconcern BP,  Nouryon (de voormalige chemiepoot van van AkzoNobel) en het Rotterdamse havenbedrijf gaan samen onderzoeken of ze via elektrolyse groene waterstof kunnen produceren voor de raffinaderij van BP in het Europoortgebied. Als het lukt, dan zou dat veel CO2-uitstoot schelen. 

De raffinaderij gebruikt voor ontzwaveling momenteel waterstof uit koolwaterstoffen, die worden gewonnen uit aardgas. Als het lukt om deze 'grijze' waterstof volledig te vervangen door 'groene' waterstof, geproduceerd uit de elektrolyse van water met behulp van energie uit duurzame bron, dan zou de raffinaderij uitgaande van de huidige omstandigheden jaarlijks 350.000 ton CO-minder uitstoten, stellen de betrokken bedrijven


Intentie

BP, Nouryon en het Rotterdamse havenbedrijf tekenden maandag een intentieverklaring. Ze spreken af eerst te gaan onderzoek of het haalbaar is om een elektrolysecentrale van 250 megawatt op te zetten. Zo'n centrale zou 45.000 ton groene waterstof per jaar moeten produceren, waarmee het direct de grootste in Europa zou zijn. Hoe groot het waterstofgebruik in de raffinaderij precies is, wil woordvoerder Carlo Eijkels van de BP-raffinaderij in Rotterdam uit concurrentieoverwegingen niet zeggen, maar zo'n centrale zal wel degelijk een 'groot verschil' maken in het vergroenen van het productieproces.   

Nouryon moet de centrale gaan bouwen. In 2022 wordt definitief besloten of de waterstofcentrale er komt. 

Bij het maken van waterstof is energie nodig. Daarvoor zou in de haven van Rotterdam wind uit zee worden gebruikt. 


Offshore wind

'BP is gecommitteerd te werken aan een toekomst met een lage CO2-uitstoot', stelt Ruben Beens, de CEO van BP Nederland in een persbericht. 'Het gebruik van groene waterstof, gemaakt uit water met hernieuwbare energie, heeft de potentie om een aanzienlijke vermindering van emissies in Rotterdam te realiseren.'

Allard Castelein, de CEO van Havenbedrijf Rotterdam, is ook positief. 'De ontwikkeling van grootschalige elektrolysers die zijn aangesloten op offshore windparken is van cruciaal belang om vooruitgang te boeken met het creeëren van een nieuw energiesysteem, wat nodig is om onze klimaatdoelstellingen te realiseren', stelt hij. 'Deze elektrolyser van 250 megawatt laat zien dat Rotterdam koploper kan zijn in de energietransitie.'


Klimaatneutraal

De Rotterdamse haven wil in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Daarvoor is volgens het havenbedrijf grootschalige productie van waterstof nodig. Volgens studies van het Wuppertal Institut gaat het dan om 10 tot 30 maal de capaciteit van deze 250 MW elektrolyse-installatie: 2,5 tot 6,4 GW. En dat is alleen de vraag van de industrie in Rotterdam. Het Havenbedrijf onderzoekt daarom de komende tijd parallel aan deze studie ook de mogelijkheid voor ontwikkeling van een zogenoemd conversiepark van 2 GW. Hier zou een concentratie van electrolysers kunnen komen. Dat zou onder andere moeten leiden tot lagere kosten, met name voor de verbindende infrastructuur.

 

Foto's: Depositphoto's.com

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.