Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de routekaart gepubliceerd voor 7 GW aan extra windvermogen op zee tot 2030. Mogelijk komt er ook een eiland om de opgewekte stroom te verwerken.

Die windturbines moeten volgens de Routekaart windenergie op zee 2030 stroom gaan leveren tussen 2024 en 2030, wat neerkomt op het plaatsen van 1 GW per jaar. Momenteel staat er op zee 1 GW, en daar komt 3,5 GW bij tot en met 2023. Het tempo wordt dus een beetje opgeschroefd, maar niet heel spectaculair. Die 11,5 GW aan windturbines die dan in 2023 op zee staat is ook afgesproken in het Energieakkoord. Wordt dit tempo na 2030 volgehouden, dan staat er in 2050 31,5 GW. Er zijn ook ambitieuzere plannen. Zo gaat het KIVI-energieplan uit van het dubbele: 63 GW aan windvermogen op zee (lees ‘KIVI energieplan: met onregelmatige wind en zon is te dealen’).


Lange procedures

Dat de plannen voor 2030 nu al worden aangekondigd heeft te maken met de lange doorlooptijd van procedures. Tussen het aanwijzen van een kavel en het daadwerkelijk produceren van windenergie zit al gauw zes jaar. Het gaat nu om gebieden die al eerder zijn aangewezen, maar nog niet zijn benut. Dat komt goed uit, want het aanwijzen van gebieden duurt al gauw twee tot drie jaar extra.
 

Nieuwe locaties voor windparken op zee.


Minister Wiebes geeft aan dat het kabinet met de brief duidelijk maakt dat het uitbreiden van offshore wind doorgaat, zodat bedrijven die met offshore windprojecten bezig zijn een toekomstperspectief hebben.


Sleepnetvisserij

Als grootste knelpunt noemt het kabinet de sleepnetvisserij: in gebieden waar windturbines staan geldt een visverbod, om schade aan de installaties te voorkomen. De minister wil in overleg met zowel de windsector als de visserij nagaan of dat verbod kan worden opgeheven. Dat geldt ook voor scheepvaartroutes: momenteel lopen er experimenten met scheepsroutes door bestaande windparken. Wellicht krijgen windturbines in de toekomst extra navigatiebakens of radar.

De gebieden die nu in aanmerking komen zijn Hollandse Kust (west), Ten noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver (zie het kaartje hierboven). Met die keuze worden zeevogels zo weinig mogelijk gehinderd, aldus de minister. Op die locaties is plek voor in totaal 6,1 GW aan windvermogen, voor de resterende 0,9 GW moet nog een plek worden gevonden. De minister gaat er vanuit dat elke turbine tegen die tijd een vermogen heeft van 10 MW. Tegelijk signaleert de minister dat de elektrische aansluiting op land begint te knellen. 2,1 GW kan nog goed aan bestaande aansluitpunten aan land worden toegevoegd, voor 4 GW zijn nieuwe opties nodig.


In welke volgorde?

De verschillende locaties komen als volgt aan bod:

  1. Op Hollandse Kust (west) 1,4 GW, sluiten aan op kabel die er al komt vanaf Hollandse Kust (noord). Operationeel in 2024-2025.
  2. Ten noorden van Vlieland bij het bestaande Gemini-windpark 0,7 GW. Operationeel in 2026
  3. IJmuiden Ver 4 GW Mogelijk aansluiting met hoogspannings-gelijkstroomkabel (High Voltage Direct Current). Operationeel in 2027-2030
  4. Voor 0,9 GW moet nog plek worden gevonden.

Aansluiting van een windpark met een hoogspannings-gelijkstroomkabel is voor Nederland nieuw, tot nu toe werden alleen hoogspanningswisselstroomkabels gebruikt zoals we die aan land ook kennen voor het hoogspanningsnet aan de elektriciteitsmasten. Zo’n hoogspanninsgelijkstroomkabel is duurder, ook vanwege de noodzakelijke omvormers, maar loont voor grote afstanden van meer dan 100 km, omdat die kabel leidt tot minder stroomverliezen.


Proefeiland

Opmerkelijk is dat er een onderzoek komt naar de aanleg van een eiland op de locatie van IJmuiden Ver. Dat zou plaats moeten bieden aan het omzettingsstation: plaatsing op zo’n eiland is goedkoper dan op een offshoreplatform. Dat eiland dient dan gelijk als proef voor een eventueel later aan te leggen groter werkeiland op de Doggersbank, waar netbeheerder Tennet eerder voor heeft gepleit (lees ‘Gigantisch stopcontact op eiland Doggersbank’).

Volgens schattingen gaat het bij het geheel van de nu aangekondigde windparken om een investering van 15 tot 20 miljard euro en extra werkgelegenheid van 10.000 banen.

Openingsfoto: Vattenfall.
 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.