Advertorial

PAO Techniek en Management (PAOTM) organiseert al meer dan 60 jaar postacademische cursussen op het gebied van waterbouw. Nieuwe kennis, innovaties en richtlijnen staan hierbij centraal. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de technische universiteiten, Deltares, STOWA, Rijkswaterstaat en vooroplopende ingenieursbureaus. Onze missie is om nieuwe kennis als onafhankelijk platform toegankelijk te maken voor professionals. In dit artikel enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van dijken.

Op het gebied van waterveiligheid heeft er de afgelopen jaren al een kleine revolutie plaatsgevonden. Eerst werd het concept van meerlaagsveiligheid geïntroduceerd als eerste stap naar het risico-denken. En sinds 2017 is de gehele normering van de primaire waterkeringen gestoeld op de risico-benadering. Hoogleraar waterveiligheid Matthijs Kok (TU Delft) en bestuursvoorzitter van PAOTM leidt het onderzoek All-risk, waarmee het onderzoek naar risico’s een nieuwe fase ingaat.

 

All-risk geeft kennis een plek in het Hoogwaterbeschermingsprogramma

All-risk is een onderzoeksprogramma in samenwerking met vijf universiteiten en in totaal 18 onderzoekers, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het programma loopt nu een jaar en de eerste resultaten worden in de komende jaren verwacht. De uitvoering vindt in nauwe samenwerking plaats met het HWBP via het uitvoeren van veel verschillende cases. ‘Door de cases kan kennis een plek krijgen in het HWBP. Zo worden bijvoorbeeld de resultaten van de Eemdijkproef gebruikt voor onderzoek naar het ontwerpen van damwanden. Het doel is om zowel deze proef wetenschappelijk te verankeren als de resultaten praktisch toepasbaar te maken. Een ander onderzoek richt zich op de manier waarop nieuwe metingen gebruikt kunnen worden om inzicht in overstromingskansen aan te scherpen. Ook de beste methode om de doorlatendheid van de ondergrond te meten wordt onderzocht. Dit gebeurt met de toepassing van zowel bestaande als (mogelijk) nieuwe technieken. Naast al dit onderzoek is het gezonde verstand essentieel. Iedereen is snel geneigd de diepte in te duiken en het model heilig te verklaren. Je kunt natuurlijk veel meten, maar het gaat er uiteindelijk om wat je ermee doet’, aldus Kok.

  Foto: Onderzoekers All-Risk

 

Praktische toepassing in de dijkenbouw

Martin Schepers, programmamanager HWBP en programmaleider POV Macrostabiliteit, onderschrijft de noodzaak voor zowel onderzoek naar nieuwe kennis als het belang van praktische toepasbaarheid: ‘Het gebruik van nieuwe technieken en methoden zijn een must voor het realiseren van ambities die voortkomen uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het is een proces van continue leren en toepassen. Recentelijk gaf ik de onderzoekers van All-risk nog mee: ‘Met alleen papers bouw je nog geen dijken. Zorg dat je kennis snel toepasbaar is’, aldus Schepers. Zo wordt in de cursus Uitvoeringsaspecten van dijkversterkingen, waar Martin Schepers medecursusleider van is, gebruik gemaakt van het recent verschenen handboek Dijkenbouw.

 

Regionale keringen innovatief versterken

Er zijn zeer veel innovatieve technieken ontwikkeld, zoals drainagetechnieken, damwanden, klapankers en inside technieken (vernageling en verdeuveling). Op dit moment worden enkele van deze en andere technieken doorontwikkeld bij STOWA, het kenniscentrum voor regionale waterbeheerders. Onderzoekscoördinator Waterweren Ludolph Wentholt: ‘Veel nieuwe dijkversterkingstechnieken vinden hun weg in eerste instantie naar de primaire waterkeringen. Toepassing van nieuwe technieken voor primaire waterkeringen ijlt na bij de toepassing voor regionale waterkeringen. De vereiste maatregelen zijn kleiner bij regionale waterkeringen en de techniek minder snel rendabel. Dit vraagt evengoed om innovatie. Door de grote lengte aan regionale waterkeringen is de kostenreductie per kilometer een belangrijke doelstelling’, aldus Wentholt. Henk van Hemert, projectleider regionale keringen bij STOWA: ‘Vanuit het HWBP is bijvoorbeeld begonnen met gebruik van gebiedseigen grond om dijken te versterken. Door de lage kosten per kilometer is dit ook interessant voor regionale keringen.’

Opleidingen en cursussen voor dijkwerkers

In opdracht van STOWA organiseert PAOTM samen met Wateropleidingen en HKV Lijn in water het Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW). Dit omvat 15 cursussen in het kader van onder andere ontwerpen, beoordelen en beheer. PAOTM organiseert daarnaast ook verschillende andere cursussen zoals Nieuwe technieken dijkversterkingen, Veiligheid regionale waterkeringen en een breed aanbod in grondmechanica. Allemaal onafhankelijke cursussen waar bestaande en nieuwe theorie en techniek eerlijk langs de lat worden gelegd en kritisch worden bevraagd. Een gevarieerd aanbod, maar overeenkomstig in state-of-the-art-kennis. Docenten zijn topspecialisten uit zowel de wetenschap als de praktijk. Dus gebaseerd op de nieuwste kennis, maar altijd sterk in praktische toepasbaarheid.

Bekijk het cursusaanbod van PAO Techniek en Management

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.