KIVI

Het KIVI-jaarcongres vindt dit jaar volledig online plaats, van woensdag 25 november tot woensdag 2 december. Een korte vooruitblik op enkele hoogtepunten van de vele sessies.

Bekijk het volledige programma op de website van KIVI en schrijf u in.
 

Keynote

Fries Heinis verzorgt de keynote-lezing. Heinis is sinds 2014 als algemeen directeur verbonden aan Bouwend Nederland. Voor zijn aantreden was hij acht jaar lang directeur van de Vereniging van Waterbouwers. Eerder was hij werkzaam bij VNO-NCW, de KNVB en de Tweede Kamerfractie van de VVD. Hij kent de wereld van het verenigingsmanagement, belangenbehartiging en de bouw- en infrasector dus als weinig anderen.

Een greep uit de parallelle sessies:
 

Data onder controle

Er worden steeds meer data verzameld. Maar om welke data gaat het precies, wat wordt ermee gedaan en welke beslissingen worden genomen op basis van die data? Voor een individu is het nauwelijks meer mogelijk om daar enig inzicht in te krijgen.

Voor onderzoeksgroepen is het van belang om personen op de hoogte te brengen (en te houden) van data die er worden verzameld en hoe deze data worden gebruikt. Binnen het lectoraat data science & ICT van Avans Hogeschool werken onderzoekers daarom aan de ontwikkeling van een ‘datawasmachine’. Die filtert alle privacygevoelige informatie eruit, zodat in onderzoek wel gebruik kan worden gemaakt van echte persoonsdata, zonder dat daarbij de privacygevoelige data van de individuele personen bekend worden.

Sessieleider Ander de Keijzer is lector data science & ICT aan Avans Hogeschool en lector data driven smart society aan Hogeschool InHolland.
 

Hoe gaat Europa vergroenen?

Een jaar geleden presenteerde de Europese Commissie haar Green Deal, een ambitieus pakket aan maatregelen dat ertoe moet leiden dat Europa als eerste continent volledig klimaatneutraal wordt. Al over tien jaar moet de CO2-uitstoot met minimaal 40 procent zijn gereduceerd.

Hoe ziet de Commissie deze omwenteling van ongekende omvang voor zich? Het pakket dat de energietransitie in gang moet zetten, bestaat niet zozeer uit technische ingrepen, maar veeleer uit een reeks juridische, financiële en diplomatieke maatregelen.
Promovenda Margarita Nieves, als jurist verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, gaat dieper in op het beschikbare instrumentarium. Daarnaast zal ze ruim aandacht besteden aan de mogelijke invloed van de huidige coronacrisis op de invoering van de klimaatafspraken.
 

Waterstof: kansrijk of zeepbel?

Waterstof wordt in toenemende mate gezien als een belangrijke energiedrager voor de toekomst. Om het gebruik van fossiele brandstoffen werkelijk terug te dringen, moet waterstof wel op duurzame wijze worden geproduceerd: groene waterstof. Maar is het wel reëel om te denken dat groene waterstof de toekomst heeft? De kosten ervan zijn immers nog altijd torenhoog.
 


Peter Perey, als onderzoeker verbonden aan het Centre for Energy Economics Research van de Rijksuniversiteit Groningen, gaat dieper in op alle factoren die een rol spelen bij het al dan niet welslagen van de groene waterstofrevolutie.

Ook blauwe waterstof heeft enorme potentie. Daarbij worden koolwaterstoffen via een chemische reactie omgevormd tot waterstof. Het fieldlab RELEASE van Witteveen+Bos in Deventer participeert in miljoenen onderzoek naar deze vorm van energieopslag. Een aparte sessie gaat specifiek in op de veelbelovende bevindingen uit dit onderzoek.
 

Veilig ontwerpen

Aandacht voor de veiligheid van ontwerpen is er al zolang als er wordt gebouwd. Hoe zijn onzekerheden te vertalen in ontwerpeisen? Ontwerpen wordt pas echt ingewikkeld wanneer er weinig bekend is over de aard van de eventuele risico’s. Waarmee kan een ingenieur dan aan het rekenen slaan?

Sommigen pleiten daarom voor het volledig stopzetten van technologische ontwikkelingen wanneer onduidelijk is welke risico’s eraan verbonden zijn, maar dat is een doodlopende weg – en de ingenieurs eer te na. Het beginsel van safe by design  kan hier uitkomst bieden. Het behelst een brede waaier aan veiligheidsmaatregelen in alle fasen in het ontwerptraject. Drie sprekers van de TU Delft, Ruud van Ommen (hoogleraar chemical engineering), Lotte Asveld (hoofddocent biotechnology and society) en Behnam Taebi (hoofddocent en directeur van het Safety & Security Institute) laten zien welke perspectieven dit beginsel kan openen.


Foto’s Depositphotos

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.