Maandag installeerde energiebedrijf Vattenfall voor de kust van Schotland de krachtigste windturbine ooit. Met een vermogen van 8,8 MW is de Vestas-turbine de krachtigste die in een commercieel windpark staat.

Het European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC), zoals Vattenfall het park in de Aberdeen Bay noemt, zal uiteindelijk bestaan uit elf turbines. Twee van die turbines zullen een maximaal opgewekt vermogen 8,8 MW hebben, de overige negen kunnen tot 8,4 MW leveren. In totaal wordt het vermogen dus 93,2 MW. Het park moet energie gaan leveren aan de stad Aberdeen. Op piekvermogen kan 70 % van de elektriciteitsbehoefte van de stad uit dit park komen.
 


Alle elf de turbines zijn V164-modellen van het bedrijf Vestas. Van buiten verschillen de 8,4 en 8,8 MW-turbines niet van elkaar. Het hogere vermogen komt door aanpassingen aan de binnenkant: de energiemodules die de beweging van rotorbladen omzetten in elektriciteitzijn verbeterd, waardoor de aangepaste turbines net wat meer stroom opleveren.

 

Record

Het is voor het eerste dat zulke krachtige windmolens in een commercieel windpark worden geplaatst. Het zijn echter niet de krachtigste turbines die er zijn; er bestaan bijvoorbeeld al Vestas-turbines met een maximaal vermogen van 9,5 MW. Die zijn echter nog nooit op een kosteneffectieve manier op zee geïnstalleerd.

Of de 8,8 MW wél kosteneffectief zijn valt te bezien; Vattenfall wilde niet alle elf turbines 8,8 MW maken. Daar geven ze geen reden voor, maar de kosten van de 8,8 MW-turbines zijn vanwege de nieuwere technologie in de turbines waarschijnlijk te hoog voor een heel park. Ongetwijfeld is het record dat Vattenfall hiermee vestigen interessant voor het energiebedrijf. Bovendien is het EOWDC deels ook een testfaciliteit, waar de nieuwere offshore wind-technologie een kans krijgt om zich te bewijzen.

De komende maanden zullen de andere tien turbines geplaatst worden. Vattenfall hoopt het park rond het einde van deze zomer af te hebben.

Beeld: Vattenfall

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.