Elk kind een laptop geven in het klaslokaal werkt echt. Een analyse van het onderzoek dat de afgelopen vijftien jaar op dit gebied heeft plaatsgevonden, laat zien dat kinderen waarneembaar beter presteren met een laptop en goede begeleiding.

Het is voor het eerst dat een universiteit, in dit geval de University of Michigan, een zogenoemde meta-analyse uitvoert van bestaand onderzoek. Tot nu toe was het effect van digitale technologie in de klas vaak onduidelijk. Studies die een positief effect lieten zien, waren vaak erg specifiek en/of hadden een kleine testgroep.

De onderzoekers van de Amerikaanse universiteit besloten voor eens en altijd uitsluitsel te geven. Ze gooiden de onderzoeken van 2001 tot 2015 op een hoop en onderzochten of er inderdaad een effect zichtbaar was. Daarvoor gebruikten ze alleen de onderzoeken die wetenschappelijk goed in elkaar zaten én geschikt waren voor een meta-analyse. Dat betekent dat er genoeg proefpersonen moesten zijn, een controlegroep en genoeg gegevens om een kwantitatief effect waar te nemen. Ook moest elk kind beschikken over zowel een laptop als goede begeleiding. Dat bleken strenge eisen, want er bleven maar tien studies over die geschikt waren.

Klein effect

Uit die tien studies kwam naar voren dat er inderdaad een positief effect is. Op de gebieden Engels, schrijven, wiskunde en wetenschap ging een leerling vooruit met het gebruik van een laptop. Alleen bij lezen waren er geen noemenswaardig verschillen tussen wel of geen laptop.

De effecten waren echter niet groot. Gemiddeld ging het met laptopleerlingen 0,15 à 0,20 standaarddeviatie beter. Dat komt erop neer (aangezien één standaarddeviatie overeenkomt met 34,1 procent ten opzichte van het gemiddelde) dat leerlingen met laptop zo’n vijf procent beter presteerden dan leerlingen zonder. Afhankelijk van de verdeling van resultaten is dat effect groter of kleiner, maar het is een bescheiden resultaat. Het trainen van docenten en kinderen kost veel tijd en geld, terwijl het effect dat het oplevert duidelijk beperkt is. Bovendien is de meta-analyse gevoelig voor een positieve vooringenomenheid, omdat studies waaruit geen of negatief effect van laptops blijkt minder snel in vakbladen terechtkomen.

Toch is dit de beste analyse van het effect van laptops tot nu toe. Het samenvoegen en bekijken van alle studies over een langere periode geeft een stevig fundament aan de resultaten, waarmee het er dus op lijkt dat digitale technologie in het klaslokaal wel degelijk een positief effect heeft. 

Beeld: Lucélia Ribeiro

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.