Innovaties als e-Health kunnen helpen de zorg op niveau te houden, maar regelgeving en bestaande financieringsmodellen staan grootschalige toepassing ervan in de weg, aldus KIVI-president Gerald Schotman in zijn Ingenieurs Troonrede. Verder sloot hij zich aan bij pleidooien voor een miljard extra investering in innovatie. 

Gerald Schotman

Het kabinet onderkent dat wet- en regelgeving innovaties in de weg kan staan, vooral wanneer die de bestaande marktordening opschudden. Maar er gebeurt nog te weinig, aldus Schotman. Als voorbeeld noemde hij de toepassing van e-Health, zorg op afstand van bijvoorbeeld hartpatiënten. Dat heeft als voordeel dat er thuis met een eenvoudige pleister continue kan worden gemonitord, en er minder bezoekuren bij de cardioloog nodig zijn, maar de financiering op basis van verrichtingen is daar niet op ingesteld. Het is volgens Schotman een van de vele voorbeelden waar wet- en regelgeving innovatie vertraagt omdat die niet is ingericht op de nieuwe manier van werken die een innovatie introduceert. ‘In transitie zijn de positie en de massa die de overheid kan creëren soms nodig om nieuwe processen en technieken te ontwikkelen. De markt heeft niet altijd belang bij verandering.’


Sectorale aanpak schiet tekort

Het overheidsbeleid heeft de neiging om een sectorale aanpak te kiezen, technologie goedkoper te maken en te snijden in de kosten van zorgloon. 'Noch een wenselijke, noch een duurzame oplossing', aldus Schotman. Ook dit illustreerde hij met een voorbeeld: 'Neem de alleenstaande dame A, die in een flat woont en haar been breekt en 8 weken in het gips belandt. Voor controle moet ze naar het ziekenhuis, maar de taxi is te duur. Boven haar woont de werkloze B zonder auto maar met rijbewijs en daarboven werkend stel C met twee auto’s waarvan er een zelden gebruikt wordt. B heeft tijd, C heeft een auto, A heeft een probleem. De oplossing ligt voor de hand. Er zijn talloze van dit soort ABC-tjes denkbaar in de maatschappij. In alle andere sectoren en met name over de grenzen van de sectoren heen – de grenzen van de topsectoren - maar ook die van de verschillende participanten in onze samenleving.'

Miljard extra

Schotman ging ook in op de achterblijvende financiering van Technische Universiteiten en Technologische Topinstituten. Waar de meeste verkiezingsprogramma’s terecht op het belang van innovatie wijzen, is de logische consequentie dat er ook extra geld wordt uitgetrokken om de kennisbasis van ons innovatievermogen te versterken. Hij sloot zich daarbij aan bij het pleidooi van de Kenniscoalitie om een miljard extra te investeren in onderzoek en innovatie. Schotman wees ook op het gebrek aan financiering van innovatieve startups. ‘Te veel goede ideeën komen niet tot wasdom omdat durfinvesteerders ontbreken, zelfs bij de huidige lage financieringskosten.’ En: ‘Ook wanneer het op wet- en regelgeving aankomt in een snel veranderende maatschappij, is stevige en onafhankelijke kennis van dit soort instituten onontbeerlijk.’

Lees de pdf met de complete tekst van Schotmans Troonrede 'Bruggen Bouwen voor Innovatie'


 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.