Zoals het indertijd lukte om met een geconcentreerde inspanning een mens op de maan te krijgen, zo is er nu een soortgelijke inspanning nodig om ervoor te zorgen dat energie uit hernieuwbare bronnen goed koper wordt. Daarvoor pleiten Britse wetenschappers met hun Global Apollo Programme.  

Wil het lukken om de temperatuurstijging op aarde binnen 2 °C te houden, dan moeten de kosten van energie uit hernieuwbare bronnen drastisch omlaag, schrijven de zeven wetenschappers die tal van vooraanstaande posities hebben bekleed in de Britse wetenschappelijke wereld. ‘We hebben een wetenschappelijk en technologisch researchinspanning nodig met de beste mensen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat binnen tien jaar de kosten van energie uit wind en zon lager zijn dan die uit steenkool.’

Wereldwijde R&D uitgaven voor CO2-vrije energie

De wetenschappers signaleren dat klimaatbeleid tot nu toe vooral was gericht op stimulansen voor de private sector, onder andere met feed-in tarieven voor energie uit wind en zon of subsidies voor de aanschaf van elektrische auto’s. Waar op andere terreinen, zoals bij halfgeleiders, kernenergie of het menselijk genoom, miljarden aan publieke middelen beschikbaar zijn gesteld voor het doen van onderzoek, gebeurt dat op het gebied van duurzame energiesysteem veel minder. Er is momenteel wereldwijd zo’n 2 % van het totale publiek gefinancierde onderzoeksbudget voor beschikbaar, 5,5 miljard euro per jaar. Daarentegen wordt 100 miljard euro er In de productie van hernieuwbare energie geïnvesteerd, terwijl er zo’n 500 miljard  aan subsidies op fossiele brandstoffen wordt gegeven. Bedrijven die in de hernieuwbare sector actief zijn besteden minder dan 2 % van hun omzet aan research, terwijl dat in de consumentenelektronica 5 % is en in de geneesmiddelenindustrie 15 %.

Er is dus een flinke sprong nodig in het researchbudget voor hernieuwbare energie. Die zou volgens de wetenschappers omhoog moeten naar minstens zo’n 20 miljard euro per jaar, en dat gedurende een tien jaar achter elkaar. Dat komt neer op zo’n 0,02 % van het bruto binnenlands product.  Het Apollo-programma kostte indertijd naar prijzen van nu een soortgelijk bedrag.

Verschillende manieren in de energievraag te voorzien

De wetenschappers willen dat het onderzoek zich richt op het goedkoper produceren van energie met zon en wind en verlaging van de kosten voor opslag en slimme netwerken die vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen.  

Voor al deze terreinen moet er een Roadmap komen die er voor zorgt dat de kosten van energie uit hernieuwbare bronnen en de inpassing ervan in het elektriciteitsnet over tien lager zijn dan die van energie uit steenkool.

De Britse wetenschappers zijn David King, John Browne, Richard Layard, Gus O’Donnell, Martin Rees, Nicholas Stern en Adair Turner.

Lees hier het complete Globale Apollo Programme

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.