De combinatie robotvlot - drone gaat helpen voorkomen dat bootvluchtelingen verdrinken als ze de oversteek naar Europa maken. De Smart Emily wordt na tests deze zomer ingezet door de Griekse kustwacht.

Wanneer de reddingsdienst straks in de verte een boot met vluchtelingen signaleert, gaat een drone erop af om de precieze positie vast te stellen. Vervolgens gebruikt een autonoom varend reddingsvlot de opgegeven coördinaten om ter plekke vluchtelingen die in het water terecht zijn gekomen houvast te bieden.

Afgelopen week schetste hoogleraar Robin R. Murphy van het Center for Robot-Assisted Search and Rescue aan de Texas A & M University dit scenario tijdens het Haagse techniekfestival Border Sessions. Murphy heeft van het gebruik van robots in rampsituaties haar levenswerk gemaakt, en publiceerde er verschillende boeken over, het meest recent Disaster Robotics in 2014.


Vijftien in plaats van vijf drenkelingen

Met alle verhalen over bootvluchtelingen die op weg naar een veilig heenkomen in Europa verdrinken in de Middellandse Zee, stelde Murpy zich de vraag of automatische onbemande vlieg- of vaartuigen hulp van betekenis zouden kunnen bieden.

De opgave waar hulpverleners van de Griekse of Italiaanse kustwacht voor staan is enorm. Boten met vluchtelingen kunnen lek raken, zinken omdat er te veel mensen op zitten of stukslaan op rotsplekken van de kust, waar geen strand is. Meestal weten hulpverleners niet van tevoren wanneer de boten aankomen, wat hun inzet lastig maakt.

De kustwacht is met de middelen waar ze nu over beschikt in staat om per hulpverlener vijf tot acht vluchtelingen te redden. Dat aantal zouden de hulpverleners willen uitbreiden naar vijftien drenkelingen.


Verkenningsdrone verboden

Daarvoor heeft Murphy iets te bieden. Het meest logische zou zijn drones op verkenningspad te sturen, zodat zo vroeg mogelijk bekend is dat er boten met vluchtelingen aankomen en preventieve maatregelen kunnen worden getroffen. ‘Maar zowel de Turkse als de Griekse autoriteiten hebben de inzet van verkenningsdrones verboden.’

Wat wel kan is de inzet van een op afstand bedienbaar vaartuig. Murphy’s instituut gebruikt daarvoor de Emily, het door het bedrijf Hydronalix ontwikkeld reddingsvlot. Het vaartuig kan met een snelheid van 32 km/h 20 minuten rondvaren en heeft voldoende drijfvermogen om vijf tot zes drenkelingen houvast te bieden.

Murphy: ‘Het vlot is vooral bedoeld om te assisteren en geeft de hulpverlener de mogelijkheid op zich te concentreren op de meest kwetsbare drenkelingen.’ Sinds Emily dit jaar is ingezet zijn er 250 drenkelingen mee gered.


Autonoom varen

Een nadeel van het bestaande vlot is dat het op afstand moet worden bestuurd, wat betekent dat een hulpverlener nodig is om het vlot te bedienen. Daarom heeft Murphy’s instituut samen met Hydronalix Smart Emily ontwikkeld. Deze gebruikt een drone om de lokatie op zee vast te stellen waar de drenkelingen zich bevinden. Omdat deze drone onder de 150 m hoogte vliegt, is er geen toestemming van de luchtvaartautoriteiten nodig. De drone seint de locatiegegevens vervolgens naar het reddingsvlot Emily, dat vervolgens autonoom naar de plek toe gaat. ‘Er is niet meer iemand nodig die Smart Emily bestuurt.’

Het aangepaste vlot is uitgerust met een infraroodcamera. ‘Dat is de beste manier om ter plekke mensen in water te lokaliseren.’ Behalve die infraroodcamera beschikt de Smart Emily over een gps-ontvanger, een gopro-camera en sensoren om de temperatuur van het water en de lucht te meten. Onderkoeling is namelijk het grootste gevaar wanneer iemand in het zeewater terecht komt. Een goed idee van de temperatuur is dus onmisbaar.

Er volgen nu eerst testen met de Smart Emily, waarna die naar Griekenland en wellicht Italië gaat om de hulpverleners van de kustwacht te assisteren.

 

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.