Een nieuw windpark op zee gaat ruimte bieden aan twee testturbines. Op dit zogeheten innovatiekavel is het mogelijk nieuwe concepten te demonstreren, vanaf de fundering van de turbine tot en met het onderhoud.

Voor de innovatiekavel is 20 MW gereserveerd in een van de twee 700 MW grote windparken die voor de kust van Borssele komen. De innovatiekavel moet de verlaging van de kostprijs van de met wind op zee geproduceerde stroom bevorderen. De tender voor de innovatiekavel zal ergens eind 2016, begin 2017 plaatsvinden. De regie voor de tender ligt bij het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee.

Een nieuwe technologie moet zich bewijzen om financiers te overtuigen

Bedrijven die met hun nieuwe concepten het beste perspectief bieden op die kostprijsverlaging, maken de grootste kans. Het complete spectrum van de productie van offshorewindenergie staat daarbij open, zoals andere en grotere windturbines, nieuwe manieren van fundering of het aanbrengen daarvan, de kabellegmethode, de bediening van de turbine, het managen en verrichten van het onderhoud.

Al langer leeft de wens om op zee een testfaciliteit te creëren. De bestaande financieringsconstructies staan namelijk baanbrekende innovaties in de weg. Banken willen voor hun financiering de zekerheid dat installaties naar verwachting zullen leveren en stoppen geen geld in nog niet bewezen technologie. De windsector lanceerde daarom het idee voor een apart demonstratiepark op zee. Als een nieuwe technologie zich daar bewijst, dan kan dat de financiers overtuigen.

Zo’n apart park komt er echter niet. Deels omdat de kapitaalkrachtige windturbinebouwers als Siemens bezig zijn hun bestaande typen turbines te optimaliseren en geen demonstratie meer nodig hebben. Maar vooral omdat de aanleg van zo’n apart park met alle daarbij behorende voorzieningen, zoals een aansluiting op het stroomnet, erg duur is.

Een innovatiekavel aanleggen als onderdeel van een nieuw te bouwen windpark bespaart veel van die kosten. De metingen naar de windsterkte en bodem ter plekke worden toch al gedaan en dat geldt ook voor de aanleg van het ‘stopcontact’ voor aansluiting op het elektriciteitsnet.

Voor de consortia die met een nieuw en dus vaak in eerste instantie duurder turbineconcept komen, zijn tal van innovatiesubsidies beschikbaar. Deze kunnen tot zo’n 40 % van de meerkosten financieren. Voor de overige kosten moeten de bedrijven hun eigen innovatiefondsen aanspreken. Daar staat tegenover dat als een nieuwe aanpak zich eenmaal op de demonstratiekavel heeft bewezen, er een grote markt in het verschiet ligt.

Vooralsnog komt er alleen bij het windpark bij Borssele een innovatiekavel. Mochten de ervaringen positief zijn, dan volgen er wellicht meer bij de windparkkavels voor de Hollandse kust die later worden uitgegeven.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.