De NAM moet zorgen voor een betere onderbouwing van zijn nieuwe winningsplan voor het Waddengas. Zo niet, dan volgt een dwangsom van een half miljoen euro. Dat heeft de toezichthouder in een brief aan de NAM bekendgemaakt.

Die toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen, is niet tevreden met de nieuwe studies die de NAM heeft voorgelegd over de te verwachten bodemdaling in de Waddenzee door gaswinning.  

In het kort komt het er op neer dat:

  • de door de NAM gehanteerde modellen niet goed voorspellen waar de bodemdaling optreedt,
  • er per winningslocatie met verschillende modellen wordt gewerkt in plaats van me een generiek model,
  • het effect van de grote overdruk in het Amelanderveld niet in de modellen is meegenomen en
  • de onzekerheidsmarges erg groot zijn.

Omdat de studies van de NAM niet voldoen, is het gaswinningsbedrijf de facto in overtreding, maar het krijgt van het Staatstoezicht nog een laatste kans: de NAM mag de onvolkomenheden repareren. Conform zijn toezichtstaak koppelt het Staatstoezicht daaraan de aanzegging van een dwangsom van een half miljoen per week als de NAM niet vóór 31 oktober van dit jaar met een nieuwe studie komt. Wat er gebeurt als het Staatstoezicht vindt dat die nieuwe studie ook niet voldoet, maakt de brief niet duidelijk.


Nieuw winningsplan

De NAM heeft in 2013 toestemming gekregen om zijn gaswinning uit de Waddenzee aan te passen. Het gaat om gaswinputten bij Ameland en rond het Lauwersmeer (Moddergat, Lauwersoog, Vierhuizen en Anjum). Aan die toestemming was de voorwaarde gekoppeld dat de NAM met betere voorspellingen zou komen over de effecten van de gaswinning op de bodemdaling.
 

Gaswinlocaties in de Waddenzee.


Het is de harde voorwaarde die indertijd is gesteld aan toestemming om onder dit natuurgebied gas weg te halen. De bodemdaling door gaswinning mag niet groter zijn dan 6 mm per jaar. Zo kan de natuurlijke toevoer van zand ervoor zorgen dat de voor het gebied zo belangrijke wadplaten niet verdrinken.


Hand aan de kraan

Tot nu toe blijkt het echter heel lastig te voorspellen waar en hoeveel de bodem door gaswinning daalt, en wat het effect ervan is op de eigenschappen van het gasreservoir en de wijze waarop het gas wordt gewonnen. Nu wordt er weliswaar gewonnen met 'de hand aan de kraan', wat betekent dat als de bodemdaling groter is dan toegestaan, de gaswinning wordt teruggedraaid, maar er zijn ook naijleffecten die veel langer lijken te duren dan eerder werd aangenomen.

Na heen en weer geschrijf de afgelopen jaren tussen de NAM en het Staatstoezicht presenteerde de NAM eerder dit jaar zijn nieuwe studie over de effecten van de gaswinning op de bodemdaling, met Ameland als voorbeeld om de modellen te toetsen. Die studies zijn vervolgens beoordeeld door TNO en de Italiaanse deskundige Pietro Teatini. Mede op grond van die adviezen komt het Staatstoezicht tot zijn negatieve oordeel.

In een reactie laat de NAM weten de brief van het Staatstoezicht te zullen bestuderen.

Openingsfoto: Sietse Weistra

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.