De bacheloropleiding technische informatica aan de TU Delft heeft een studentenstop afgekondigd voor studenten van buiten de EU. De universiteit nam deze beslissing nadat de opleiding al 1100 aanmeldingen had gekregen, waarvan 45 procent van studenten buiten de EU.

Read this article in English

Het is voor het eerst dat een Nederlandse universiteit een stop op internationale studenten zet. Hoewel eerder andere bacheloropleidingen aan de TU's van Delft en Eindhoven een numerus fixus kregen, was die maatregel nooit expliciet gericht op buitenlandse studenten.

Het is opvallend dat een bachelorstudie zoveel buitenlandse studenten trekt. Tot nu toe zat het overgrote deel van de niet-Nederlandse studenten, van binnen én buiten de EU, bij de masteropleidingen. Daardoor groeide het aantal masterstudenten aan de TU Delft bijvoorbeeld van 6600 naar bijna 10.000.
 

Kleinschalige master

Toch zijn het niet die masterstudenten die voor een capaciteitsprobleem zorgen. Masteropleidingen zijn vaak kleinschaliger en hebben meer zelfstudie - denk aan scripties en stages. Bacheloropleidingen zijn over het algemeen massaler en vereisen dus meer ruimte op een universiteit.

Dat technische informatica nu als eerste bacheloropleiding wordt gesloten voor niet-EU'ers heeft volgens de decaan van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (die zijn verhaal deed in universiteitsblad Delta) te maken met de verengelsing van de bachelor. Sinds dit jaar is de opleiding volledig Engelstalig, hoewel er nog wel een Nederlandse taaleis is. Die verdwijnt volgend jaar, met als gevolg dat een heleboel buitenlandse studenten wel oren hebben naar deze opleiding. TU Delft wijdt de drukte bij technische informatica aan een combinatie van factoren: 'Aan de ene kant de populariteit van het vakgebied en aan de andere kant het goede imago van de TU Delft', aldus een woordvoerder. De TU Delft staat in de QS World University Rankings hoger dan de andere Europese (niet-Britse) universiteiten.

Veel engelse bachelors

Vier van de zestien bacheloropleidingen aan de TU Delft zijn volledig Engelstalig, volgens de website universitaire.bachelors.nl. Andere TU's hebben naar verhouding aanzienlijk meer volledig Engelstalige bachelors: elf van de vijftien bij de TU Eindhoven en zestien van de twintig bij de Universiteit Twente. Toch lijken die universiteiten vooralsnog geen last te hebben van capaciteitsproblemen door te veel niet-EU aanmeldingen. 'Wij ‘halen’ hier bij lange na niet de verhoudingen / cijfers zoals in Delft of Amsterdam. Van verdringing door non-EU studenten is hier dus geen sprake', aldus de woordvoerder van de TU/e. In Eindhoven zoeken ze de internationalisering zelfs op, omdat dat volgens College van Bestuur-voorzitter Jan Mengelers een kwaliteitsimpuls geeft.

Wel voert de TU/e vanaf komend jaar een numerus fixus in voor vier bacheloropleidingen, zo kondigde de universiteit al in 2017 aan. Een van de bacheloropleidingen met een numerus fixus is technische informatica, maar de universiteit zegt niet dat de studentenstop komt door aanmeldingen van buiten de EU. 'Dat laat onverlet dat we niet blind zijn voor de huidige ontwikkkelingen. Wij begrijpen de positie van de TU Delft. Het kan ons ook overkomen. 'In potlood’ hebben de grens hebben gezet op 1/3 buitenlandse studenten. Maar momenteel komen we niet in de buurt van die aantallen.'

Bij de Universiteit Twente is het aantal vooraanmeldingen van niet-EU studenten relatief en absoluut hoger dan vorig jaar rond dezelfde tijd. In 2017 lag het aantal aanmeldingen op 330, dit jaar op 542. Dat komt neer op 24 % van het totaal aantal aanmeldingen in 2017, tegenover 31 % in 2018. Overigens is het aantal vooraanmeldingen van Nederlandse en EU-studenten ook gestegen, maar minder hard dan het aantal niet-EU studenten dat naar Twente wil in het nieuwe collegejaar.

Beeld: Hcramer

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.