De gezamenlijke accucapaciteit van enkele duizenden elektrische auto's helpt voortaan het elektriciteitsnet stabiel te houden. De unieke proef in Nederland is van start gegaan dankzij een samenwerking van netbeheerder TenneT en laadpaalexploitant New Motion.

Op de elektriciteitsmarkt zijn energieleveranciers en -afnemers actief op de zogeheten onbalansmarkt. Ze bieden aan TenneT een bepaalde hoeveelheid capaciteit aan die de netbeheerder naar eigen believen kan gebruiken om het net stabiel te houden. Is er bijvoorbeeld ergens een plotslinge extra vraag, dan kan een bepaalde centrale momentaan snel opschakelen, waarna de extra vraag over alle producenten wordt verdeeld. Omgekeerd, valt plotseling aanbod weg, bijvoorbeeld vanwege een defect in een centrale, dan zijn er gebruikers die snel kunnen afschakelen.

Tot nu toe is deze onbalansmarkt, net als de vraag- en aanbodsmarkt, voorbehouden aan grote spelers, die minimaal megawatts kunnen aanbieden. New Motion, een van de aanbieders van laadinstallaties voor elektrische auto's, heeft nu het initiatief genomen om de capaciteit van zo'n tweeduizend auto's te bundelen. 'We bieden nu als start een capaciteit van zo'n 1,5 MW aan', vertelt drs. Ritsaart van Montfrans, oprichter van het bedrijf.

Toestemming

Een deel van de tweeduizend voertuigen is volledig elektrisch, de meerderheid bestaat uit hybride plug-ins. 'Van alle bestuurders hebben we toestemming; dat is voor ons een harde voorwaarde.' Gebruikspatronen leren dat die capaciteit van 1,5 MW met zo'n groot aantal voertuigen vrijwel continu beschikbaar is.

New Motion exploiteert in Nederland zo'n 14 000 laadpalen, vandaar het idee om de capaciteit die daar aan hangt te benutten om ook op de elektriciteitsmarkt actief te zijn. Van Montfrans: 'Uiteindelijk wil we ook op de energiemarkt actief zijn, maar de regelgeving staat dat op dit ogenblik niet toe.'

Toen New Motion begon met het neerzetten van laadpunten is al direct de elektronica ingebouwd die het mogelijk maakt het laadproces op afstand te sturen. 'Die investering maakt de huidige proef mogelijk.' Wat New Motion nu aanbiedt, is variabele vraag. 'De meeste auto's volgen bij het opladen het patroon van de algehele elektriciteitsvraag, met een piek na de ochtend- en de avondspits. Wij kunnen op die piek sturen door de laadsnelheid te variëren.'

 

Korting op laadkosten

Cruciaal is dat de eigenaren van de elektrische auto's er geen last van hebben. 'Uit een kleinere proef afgelopen jaar bleek dat de bestuurders geen enkele overlast ondervonden.' Vooralsnog wordt het ontladen van de autobatterij via het laadpunt niet ingezet. 'Dat zou een vervolgstap in de toekomst kunnen zijn.'

De eigenaren die nu participeren, doen dat op ideële basis. 'We komen snel met een incentive, bijvoorbeeld korting op de laadkosten of een bepaalde andere dienst. Zo willen we het aantal auto's dat zijn capaciteit beschikbaar stelt, fors uitbreiden.'

Schaal

Het gebruik van de autobatterij als reservecapaciteit is niet uniek. In de Utrechtse wijk Lombok kan de auto variabel opladen en ook een deel van de opgeslagen elektriciteit terugleveren aan het net. Op het eiland Pampus worden gebruikte auto-accu's gebruikt als opslagcapaciteit. Het bijzondere van de proef met New Motion is de schaal waarop het gebeurt. 'Daardoor zijn we voor TenneT een interesassante partij, waarbij er veel tijd en energie is gestoken in onze rol als aggregator van al die batterijen die niet in ons bezit zijn.'

Van Montfoort voorziet in de toekomst nog veel meer mogelijkheden. 'Voor ons is de proef het begin van een nieuwe business. Want met handel op de onblansmarkt is geld te verdienen.'

 

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.