Waar moet het geld uit het Nationaal Groeifonds van de ministers Eric Wiebes en Wopke Hoekstra naartoe? Komende zondag moeten de eerste voorstellen al worden bekendgemaakt. Maar door de ruime criteria is nog onduidelijk wat voor projecten dit zullen zijn. Drie experts delen hun ideeën over de besteding van de miljarden.  

Twintig miljard euro, te besteden aan projecten op het gebied van kennis, onderzoek en infrastructuur. Dat is in kort bestek het Nationaal Groeifonds dat de regering in september geleden in de Miljoenennota lanceerde. 

Ondernemers, bedrijven en kennisinstellingen mogen projecten in dienen; een onafhankelijke commissie besluit vervolgens wie er aanspraak maken op een deel van het geld. 

 

Sleuteltechnologieën

‘Belangrijk is om te investeren in een langetermijnproject en daarmee in de toekomstige economie van Nederland’, zegt Henk Volberda, directeur van het Amsterdam Centre for Business Innovation. Als het aan Volberda ligt, gaat het geld naar zogenoemde sleuteltechnologieën. 

‘Quantum computing, fotonica, blockchaintechnologie, kunstmatige intelligentie en digitale transformatie zijn naar mijn idee de belangrijkste technologieën met het oog op de vierde industriële revolutie. Dus daarin zou ik investeren.’

 

NASA

Paul de Krom, bestuursvoorzitter van kennisinstituut TNO, deelt de mening van Volberda, maar voegt nog ruimtevaart en life sciences toe aan het rijtje. 

‘Nederland heeft unieke kennis en vaardigheden op gebied van ruimtevaart. Niet voor niets doet NASA vaak een beroep op ons. Investeren hierin vergroot de verdiencapaciteit van Nederland’, legt De Krom uit. ‘Hetzelfde geldt voor snelle en goedkope productie van medicijnen. Dat zou in het voordeel van onze economie werken.’ 

 

Hét moment

Voor zowel Volberda als De Krom staat groene waterstof hoog op de lijst. Duurzaam geproduceerde waterstof is volgens hen essentieel voor een succesvolle energietransitie. Aan de verdere ontwikkeling ervan zou dus een fors deel van het fonds mogen opgaan, stellen ze.

‘Het is de meest veelbelovende techniek voor opslag van duurzame energie’, zegt De Krom. Voor ons land liggen er bovendien grote kansen, stelt Volberda. ‘Nederland kan zich profileren als belangrijk knooppunt voor de opslag en distributie van groene waterstof voor Europa. Dit is hét moment om te investeren.’ 

 

Omscholen

Daarnaast pleit Volberda voor investeren in kennis en vaardigheden. ‘Alleen met het verder ontwikkelen van deze technologieën zijn we er nog niet. Bedrijven moeten die technologieën adopteren. Daarvoor moeten we investeren in het omscholen van werknemers.’ 

De huidige onderwijsvormen voldoen niet om de beroepsbevolking voldoende kennis en vaardigheden te geven die in de economie van de toekomst nodig zijn, stelt Volberda.

 

Eigen verdienmodellen

Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Onder nemen aan de Radboud Universiteit, pleit ervoor vooral in duurzaamheid te investeren. ‘Besteed het geld aan het vergroten van de biodiversiteit of aan digitalisering en verduurzaming van de bouw.’ 

De overheid zou eveneens in zichzelf moeten investeren, stelt Jonker. ‘Om te komen tot een duurzame en circulaire samenleving moet de overheid haar eigen verdienmodellen herzien. Door de belasting op bijvoorbeeld biologisch voedsel te verlagen, daalt ook het inkomen van de overheid zelf. Voor een duurzame samenleving moet de overheid investeren in een nieuw fiscaal systeem.’

 

Beeld: depositphotos

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.