Vrouwelijke ingenieurs kunnen in potentie sneller carrière maken dan mannelijke. Dat blijkt uit een onderzoek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en HFMtalentindex naar de veranderingsbereidheid bij ingenieurs.

‘Het is nogal een uitkomst’, zegt drs. Jan Meijning, senior organisatiepycholoog van HFMtalentindex. ‘Wil je je organisatie veranderen, dan kun je het beste een vrouwelijke ingenieur in dienst nemen.’ Meijning ontleent die conclusie aan het onderzoek dat HFMtalentindex samen met KIVI deed naar de veranderingsbereidheid bij ingenieurs. Ruim vijfhonderd leden van de ingenieursorganisatie vulden online uitgebreide vragenlijsten in en leverden biografische gegevens.

Vrouwelijke ingenieurs scoren op alle vlakken beter dan mannen. ‘Ze zijn vooral veel bewuster bezig met hun eigen ontwikkeling en zijn ook veel meer gericht op de dynamiek van de groep. Voor een succesvolle carrière zijn die kwaliteiten heel belangrijk.’

Dat vrouwelijke ingenieurs in het onderzoek duidelijk beter scoren dan mannen heeft mogelijk te maken met het gegeven dat vrouwen in de techniek een mannenbolwerk betreden. ‘Daar past bij dat ze zich meer afvragen of ze wel over de juiste competenties beschikken en op de juiste plek zitten. Ze vinden het ook belangrijk bij collega’s steun te vinden voor wat ze doen.’


Puzzelaars

Alle ingenieurs hebben met elkaar gemeen dat ze vooral nieuwsgierig zijn ingesteld. Staan ze voor een nieuwe opgave, dan willen ze snappen wat ze moeten doen. ‘Ze zijn analyserende puzzelaars; willen dingen uitzoeken.’ Verder zijn ze niet erg gericht op snel resultaat behalen. ‘In een nieuwe situatie vragen ze zich niet af hoe ze het snelst een project succesvol kunnen afronden. Ze willen eerst vooral te weten komen wat hun nieuwe werkgebied inhoudt en hoe ze daarin hun vak kunnen uitoefenen.’

Het onderzoek laat verder zien dat oudere ingenieurs van boven de 55 jaar duidelijk het minst veranderingsgezind zijn. ‘Voor een bedrijf waar die leeftijd overheerst, is verandering erg ingewikkeld. Het heeft ook weinig zin om een jongere die verandering moet brengen in een team te zetten dat vooral uit 55 plussers bestaat.’


Zelfreflectie

Het onderzoek naar de veranderingsbereidheid en  effectiviteit, de zogeheten learning agility, is ontwikkeld in de Verenigde Staten. Aanleiding was de vraag hoe het komt dat de een in een bedrijf carrière maakt, terwijl de ander met dezelfde opleiding en vakkennis dat niet doet. ‘Steeds weer bleken zaken als nieuwsgierigheid, zelfreflectie en omgaan met de groep beslissende factoren.’ HFMtalentindex ontwikkelde voor Nederland de methodiek om iemands learning agility te bepalen. Het is voor het eerst dat het onderzoek is gedaan onder de doelgroep ingenieurs.

De resultaten van het onderzoek van KIVI en HFMtalentindex worden bekendgemaakt in de special Ingenieur Carrière van ons tijdschrift, lees hier het artikel over de veranderingsbereid van ingenieurs.

Openingsfoto Shutterstock.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.