Meer bomen aanplanten, voedselverspilling voorkomen en de landbouw duurzamer maken: zo kan de wereldwijde land- en bosbouwsector in twintig jaar tijd koolstofneutraal worden gemaakt. Dat is de uitkomst van groot, internationaal onderzoek waaraan ook Wageningen University & Research heeft bijgedragen.

In de studie, dinsdag verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change, sommen de wetenschappers een reeks acties op die de bos-, landbouw- en voedselsector wereldwijd kan nemen om de opwarming van de aarde te beperken. China en Brazilië kunnen de meeste winst boeken, maar ook onder meer de Europese Unie, de Verenigde Staten, India en Indonesië moeten zich inzetten om emissies terug te dringen en koolstofopname te bevorderen, aldus de wetenschappers.

Als alle aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen, dan is daarmee in het jaar 2040 de doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs al voor 30 procent gehaald, wat neerkomt op een jaarlijkse uitstootbesparing van 15 miljard ton CO2 . Doelstelling van dat akkoord is de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C in 2050.
 

In Brazilië is grote klimaatwinst te boeken door de ontbossing te stoppen. Europa moet onder meer investeren in herbebossen, zegt een internationale groep wetenschappers. 


Concrete oplossingen

'We hebben gekeken welke actie waar haalbaar is en wie welke actie kan nemen, zegt hoogleraar Gert-Jan Nabuurs van Wageningen University & Research, een van de auteurs van de studie. 'Dit rapport geeft concrete oplossingen die ook nog haalbaar zijn en veel meer voordelen opleveren dan alleen voor het klimaat.' 

Volgens Nabuurs kan Nederland het beste inzetten op het verminderen van emissies. 'Nederland heeft een klein grondgebied, dus onze bijdrage aan het behalen van de doelstellingen is niet groot.' Wat Nederland wel zou moeten doen: de emissies van landbouwdieren verminderen en meer bos aanleggen. 'Dat is ook afgesproken in het Klimaatakkoord', stelt Nabuurs. 

Tropische landen zouden prioriteit moeten geven aan het herstel van bossen en mangroven. Zo zou in Brazilië de focus moeten liggen op het tegengaan van ontbossing, om op die manier de koolstofopname te bevorderen. In Europa valt meer winst te behalen door het bosbeheer te verbeteren, duurzaam houtgebruik te propageren en het gebruik van bio-energie te stimuleren. Daarnaast draagt voedselverspilling in het productieproces hier sterk bij aan de CO2-uitstoot, dus ook die moet een halt worden toegeroepen.

De landbouwsector zou wereldwijd moeten kiezen voor 'duurzame intensivering', aldus Nabuurs. Daarbij wordt de opbrengst van de grond verhoogd, zonder dat het ecosysteem wordt geschaad. De vrijgekomen grond kan worden gebruikt voor extra bos.


Cruciale bijdrage

De overgang naar een meer plantaardig dieet is ook wenselijk, aldus de onderzoekers. Het is een van de manieren om de uitstoot door landbouwdieren te reduceren. Hoeveel winst daarmee precies te bereiken is, is nog onduidelijk, aldus de onderzoekers. De komende jaren zal immers de wereldwijde voedselbehoefte verder toenemen, aangezien de wereldbevolking in 2050 naar verwachting is opgelopen tot zeker negen miljard. 

Op dit moment is het wereldwijde landgebruik verantwoordelijk voor 25 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Als alle aanbevelingen worden overgenomen, dan zou de sector vanaf 2050 zelfs klimaatpositief worden, oftewel meer CO2 opnemen dan uitstoten. Volgens de onderoekers zouden de meeste landen bereid zijn om de gewenste maatregelen uit te voeren, al lijkt dat strijdig met de praktijk. Zo is onder de huidige president van Brazilie, de vorig jaar aangetreden Jair Bolsanaro, de ontbossing juist fors toegenomen


Foto: Depositphotos

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.