Eureka

Een Servische ontwerper bedacht een industriële wolkenkrabber die methaangas uit afval omzet in elektriciteit.

Het merendeel van het huishoudelijke afval in de Europese Unie komt nog altijd op de vuilnisbelt terecht. Vooral in de Oost- en Zuid-Europese lidstaten wordt er meer afval gestort dan gerecycled of gecomposteerd. Een van de grootste ­afvalstortplaatsen in Europa ligt bij de hoofdstad van EU-kandidaatlid Servië. De vuilnisbelt is zwaar verontreinigd, heeft geen afvang van vloeistoffen en gassen, en is bovendien bijna vol.

De Servische ontwerper Marko Dragicevic komt met een radicaal alternatief: de Methane­scraper, een industriële wolkenkrabber die methaangas uit afval omzet in elektriciteit. Hiermee won hij de eerste prijs in de 2019 eVolo Skyscraper Competition.
 

In de hoogte gebouwd

Dragicevic ontwierp een afvalverwerkingsstation dat deels in de hoogte is ­gebouwd als een wolkenkrabber. Het voornaamste voordeel daarvan is de kleine ruimte die hij inneemt op de grond. Doordat wereldwijd steeds meer mensen in steden gaan ­wonen, neemt het ­beschikbare grondoppervlak voor vuilnisbelten af. Tegelijkertijd produceren de ­uitdijende steden steeds meer afval. Dat dwingt een andere vorm van afvalver­werking af.

Bij de Methanescraper gaat opgehaald afval naar het afvalverwerkingsstation, waar het verder wordt gescheiden. Afval zoals papier, glas en plastic wordt eruit gehaald voor recycling. Organisch mate­riaal, waaronder etensresten, tuinafval en hout, wordt opgeslagen in grote ­containers. Hijskranen stapelen die in de verticale toren op en bevestigen ze voor verder verwerking.
 

Afgevangen en opgeslagen

De containers zijn voorzien van een ­zuurstoftoevoer en een afvoersysteem voor het methaangas dat vrijkomt als het ­afval gaat rotten. Dit gas wordt ­afgevangen en opgeslagen in grote ­gastanks. Vanuit die tanks gaat het gas naar een efficiënte verbrandings­installatie om elektriciteit op te wekken.

Vloeistoffen die uit het afval sijpelen, worden ­eveneens ­afgevangen en ge­reinigd. Als al het ­afval is vergaan, kan de ­container weer worden verwijderd, schoongemaakt en opnieuw gevuld met afval.

Tekst: Paul Schilperoord

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.