Grootschalige toepassing van windturbines en zonnepanelen in de Sahara dragen bij aan vergroening van de woestijn, zo blijkt uit modelstudies van Amerikaanse, Italiaanse en Chinese wetenschappers. De windturbines en zonnepanelen zorgen namelijk voor een grotere vochtigheid boven de woestijn.

Wind- en zonne-energie staan volop in de aandacht om te voorkomen dat ons klimaat verandert, lees opwarmt, maar grootschalig toegepast leiden die windturbines en zonnepanelen ook zelf tot een zekere klimaatverandering, zo blijkt uit de studie van onderzoekers van universiteiten in het Amerikaanse Maryland, het Italiaanse Triest en Chinese Beijing. Zij publiceren hun artikel Climate model shows large-scale wind and solar farms in the Sahara increase rain and vegetation in de nieuwste uitgave van het vakblad Science.

De onderzoekers keken speciaal naar de Sahara. Aan de ene kant omdat het dunbevolkte gebied met veel zonne-uren en wind zich bij uitstek leent om veel windparken en zonnecentrales te plaatsen, aan de andere kant omdat het effect op het klimaat daar ook relatief groot is.


Meer neerslag

Het effect van de windturbines is dat de totale windsnelheid van de lucht vermindert, met wel een derde. De luchtdrukverschillen die dan in het lokale weersysteem ontstaan zorgen ervoor dat de neerslag toeneemt, volgens de modellen 1,12 mm/dag in plaats van 0, 24 mm/dag zonder die windturbines. Zonnepanelen die ervoor zorgen dat er minder zonlicht wordt weerkaatst anders dan op het zand van de Sahara, hebben een soortgelijk effect, met name in de Sahel, het gebied direct grenzend aan de zuidrand van de Sahara. Daar neemt de neerslag toe met 0,57 mm/dag.

Neerslagtoename door grootschalige wind- en zonneparken van 0,24 naar 0,59 mm/dag in de Sahara en 2,23 naar 3,57 mm/dag in de Sahel.

Meer neerslag betekent meer plantengroei, die op zijn beurt een weer een versterkend effect heeft op het veroorzaken van neerslag.


Beperking van modelstudie

Voor alle duidelijkheid, het gaat om modelstudies, met alle onzekerheden van dien. Tegelijk verwijzen de auteurs naar studies die ter plekke iets van dit soort  weersverandering rond windparken en zonnecentrales hebben geconstateerd.

Los hiervan: het idee dat grootschalige toepassing van duurzame energie in een gebied dat daar wat betreft zonneschijn en wind prima voor geschikt is, en dan ook nog eens bijdraagt aan vergroening, dat klinkt wel heel mooi.
 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.