Een meerderheid van de Zwitserse bevolking wil geen nieuwe kerncentrales en in plaats daarvan hernieuwbare bronnen, aldus de uitkomst van de referendum over de toekomstige energievoorziening.

Een heel grote verrassing is de uitkomst van de volksraadpleging niet. Al direct na het van kracht worden van het Kyotoprotocol in 2005 sprak de Zwitserse regering de wens uit meer te investeren in hernieuwbare energie. Vorig jaar kreeg die stap een vervolg met de Energiestrategie 2050, die kernenergie als energiebron loslaat en de nadruk legt op energiebesparing en waterkracht, wind- en zonne-energie. Via het referendum sprak een meerderheid van 58 % zich uit voor dat plan, ondanks de argumenten van de tegenstanders over leveringszekerheid, landschapsbehoud en kosten.


Waterkracht

Zwitserland beschikt momenteel over vijf kernreactoren met een gezamenlijk vermogen van 3,2 GW, goed voor een derde van de totale elektriciteitsproductie. Het merendeel van de elektriciteit wordt geleverd door waterkracht: het berglandschap leent zich bij uitstek voor de aanleg van stuwmeren.
 

De bestaande energiemix van elektriciteitsproductie in Zwitserland (bron IEA).


Een datum waarop de vijf bestaande reactoren worden stilgelegd is niet bekend: ze mogen doorfunctioneren zolang de veiligheid is gewaarborgd. Eind vorig jaar werd in een referendum vervroegde stillegging afgewezen.


Energiestrategie2050

De energie-strategie omvat verschillende maatregelen, waaronder:

► Energiebesparing - het energiegebruik moet per inwoner zo’n 2 % per jaar omlaag, vooral in het gebruik van warmte door betere isolatie van woningen en dergelijke.

► Uitbreiding hernieuwbare energie - zonne-energie levert nu 2 % van de totale Zwitserse elektriciteitsproductie. Biomassa levert 4 % en wind een verwaarloosbaar klein deel. Vooral het aandeel biomassa en wind moet omhoog, zodat deze bronnen in 2035 gezamenlijk drie keer meer leveren dan nu het geval is.
 

Zwitserse hernieuwbare energiebronnen zonder waterkracht (bron Bundesambt für Energie).


► Energietoeslag - om dit programma te financieren komt er een toeslag op de prijs van een kWh van 0,023 Zwitserse Frank (afgerond 0,02 euro). Dat komt neer op een verhoging van de elektriciteitsprijs met ruim tien procent.

Vanaf volgend jaar treedt het nieuwe energieplan in werking.

Openingsfoto: de kerncentrale van Leibstadt (1984), de jongste in Zwitserland.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.