Tweederde van de Amerikanen denkt dat een  autonome auto waarschijnlijk slimmer is dan een menselijke chauffeur. Dat blijkt uit onderzoek van consultancybureau PwC. Verder is opvallend dat vrijwel iedereen inmiddels heeft gehoord van de autonome of zelfrijdende auto.


Het onderzoek van PwC (onder respondenten van 16 jaar en ouder) laat zien dat het concept van de zelfrijdende auto de eerste fase, waarbij alleen in techniek geïnteresseerden ermee bekend zijn, voorbij is. Het brede publiek weet inmiddels van het bestaan van de autonome auto en staat er vaak niet afwijzend tegenover.
 

Generaties X en Y

De houding tegenover de autonome auto blijkt te variëren over verschillende leeftijdsgroepen. Mensen uit generaties X en Y (samen lopend van 21 tot 49 jaar) staan gemiddeld het positiefst tegenover auto’s die zichzelf besturen. Minder enthousiast zijn de jongeren (16 - 20 jaar) en mensen ouder dan 50 jaar; die geven aan simpelweg minder interesse te hebben in auto’s. Van alle ondervraagden denkt 66 % dat een autonome auto slimmer is (lees: beter kan rijden) dan een menselijke bestuurder.
 

Hebbedingetjes

PwC (PricewaterhouseCoopers) concludeert verder dat de meeste mensen rondom de auto vooral zitten te wachten op nuttige toepassing van technologie, en minder op fancy hebbedingetjes. Dat blijkt bijvoorbeeld bij de vraag ‘Voor welke technologie in een auto bent u bereid om extra te betalen?’, waarbij de respondenten uit een lijst van tien mochten kiezen. De drie meest gekozen antwoorden blijken te maken te hebben met de veiligheid van de auto:

  • Comprehensive vehicle tracking: het automatisch volgen van de auto als hij is gestolen
  • Remote vehicle shutdown: het op afstand uitzetten van je auto als hij wordt gestolen
  • Driver override system: in een noodgeval neemt de auto de besturing over

Dat consumenten vooral praktische en handige toepassingen van technologie willen blijkt verder uit de bevinding dat Amerikanen grote interesse hebben in ride sharing – het eenmalig delen van een auto, zoals bedrijven als Uber en Lyft dat aanbieden. 37 % van de respondenten heeft er wel eens gebruik van gemaakt en 55 % geeft aan daar wel interesse in te hebben (maar het nog nooit te hebben gebruikt).
 

Nederland

PwC deed het onderzoek onder Amerikanen. Hoe Nederlanders tegenover autonome auto’s staan, is niet onderzocht. In het onderzoek De Nationale Toekomst Monitor dat Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) in september publiceerde (artikel 'Hoe zien Nederlanders de toekomst van technologie?') staat wel iets over de Nederlandse houding tegenover autonoom rijden. Daarin werd aan de respondenten gevraagd in welk jaar zij verwachten dat de stelling ‘De meerderheid van de auto’s rijdt geheel autonoom’ waar zal zijn. Men denkt dat dit pas na 2040 het geval is. Maar belangrijker is de houding van de respondenten tegenover dit scenario: 31 % staat daar positief tegenover, 30 % negatief en 34 % neutraal; een klein deel heeft geen mening.
 

Openingsfoto: Uber test autonome auto's in San Francisco, oktober 2016. Foto Creative Commons

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.