De Ingenieur is het tijdschrift van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Dit is de beroepsvereniging voor hoger opgeleide technici in Nederland. Iedereen die hoger technisch onderwijs volgt, heeft gevolgd of een sterke affiniteit heeft met techniek, kan lid worden van KIVI.

In 2015 reikte KIVI voor de eerste keer de Prins Friso Ingenieursprijs uit. De winaar van 2020 is waterbouwer Bas Reedijk, die de prijs ontving in het bijzijn van prinses Beatrix en prinses Mabel.
 


Leden van het KIVI ontvangen gratis het technologietijdschrift De Ingenieur twaalf keer per jaar.

Klik hier voor meer lidmaatschapsvoordeel.

CONTRIBUTIE 2020

Regulier lidmaatschap € 137,50
Afgestudeerd in 2019/2020 € 69,-
Studentlidmaatschap € 44,-
Seniorlidmaatschap € 108,-

De contributie voor leden in het buitenland is gelijk aan die voor leden woonachtig in Nederland.

Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Bij lidmaatschappen die in het loop van het jaar ingaan, wordt de contributie naar rato verrekend. Aanmelden voor het lidmaatschap kan via www.kivi.nl/lidworden.

CONTACT

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 30424
2500 GK Den Haag

tel 070 391 98 80
e-mail ledenadministratie@kivi.nl