De Ingenieur is het tijdschrift van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Dit is de beroepsvereniging voor hogeropgeleide technici in Nederland. Iedereen die hoger technisch onderwijs volgt, heeft gevolgd of een sterke affiniteit heeft met techniek, kan lid worden.

In 2015 reikte KIVI voor de eerste keer de Prins Friso Ingenieursprijs uit. Dit jaar werd de prijs toegekend aan chemisch technoloog Pavlina Nanou. In 2023 ging de onderscheiding naar hoogleraar Jacquelien Scherpen van de Rijksuniversiteit Groningen.

In 2022 was de prijs voor Marijn van Rooij, medeoprichter van Ocean Grazer. Zijn bedrijf ontwikkelde een technologie om energie op te slaan op de zeebodem.

In 2021 ging de onderscheiding naar David Fernandez Rivas, vloeistofdynamicus aan de Universiteit Twente. Winnaar van 2020 was waterbouwer Bas Reedijk van BAM Infra.


Leden van het KIVI ontvangen gratis het technologietijdschrift De Ingenieur twaalf keer per jaar.

Klik hier voor meer lidmaatschapsvoordeel.

CONTRIBUTIE 2024

Regulier lidmaatschap* €173
Lidmaatschap personen van 30 jaar of jonger
(peildatum 1 januari) **
€47,50*
Studentlidmaatschap (voltijdsstudie) **  €23,50*
Senior lidmaatschap (geldig vanaf het jaar waarin men 68 wordt)* €136,50

* je ontvangt elke maand de printeditie van De Ingenieur 
** je ontvangt elke maand de digitale editie van De Ingenieur

De contributie voor leden in het buitenland is gelijk aan die voor leden woonachtig in Nederland.

Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Bij lidmaatschappen die in het loop van het jaar ingaan, wordt de contributie naar rato verrekend. Aanmelden voor het lidmaatschap kan via www.kivi.nl/lidworden.

CONTACT

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 30424
2500 GK Den Haag

tel 070 391 98 80
e-mail ledenadministratie@kivi.nl