Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging voor hoger opgeleide technici in Nederland. Iedereen die hoger technisch onderwijs volgt, heeft gevolgd of een sterke affiniteit heeft met techniek, kan lid worden van KIVI, dat inmiddels meer dan 20 000 leden telt.

In 2015 reike KIVI voor de eerste keer de Prins Friso Ingenieursprijs uit. De winaar van 2018 is Nima Tolou, die de prijs ontving in het bijzijn van Prinses Beatrix en Prinses Mabel.

Leden van het KIVI ontvangen gratis het technologietijdschrift De Ingenieur twaalf keer per jaar.

Klik hier voor meer lidmaatschapsvoordeel.

CONTRIBUTIE 2017

Regulier lidmaatschap € 137,50
Afgestudeerd in 2016/2017 € 69,-
Studentlidmaatschap € 44,-
Seniorlidmaatschap € 108,-

De contributie voor leden in het buitenland is gelijk aan die voor leden woonachtig in Nederland.

Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Bij lidmaatschappen die in het loop van het jaar ingaan, wordt de contributie naar rato verrekend. Aanmelden voor het lidmaatschap kan via www.kivi.nl/lidworden.

CORRESPONDENTIEADRES

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 30424
2500 GK Den Haag

tel 070 391 98 80
fax 070 391 98 40
e-mail ledenadministratie@kivi.nl