blog

Welke rol speelt windenergie in de energiemix van de toekomst en welke technische uitdagingen liggen er nog? Die vragen staan deze week centraal op de grote conferentie WindEurope in Kopenhagen. Een groep studenten en jonge wetenschappers van de TU Delft doet verslag voor De Ingenieur. Deel 2 van een blogreeks.

Dag 2: Mathieu van der Straeten, Chun-Yen Wu en Guan-Wei Chen

Het hoge plafond en het natuurlijke licht dat door de ramen naar binnen komt bij het Bella Center, waar de conferentie plaatsvindt, scheppen een uitnodigende sfeer. Dat is het eerste wat opvalt als we binnenstappen. En ook de hoeveelheid spandoeken aan het plafond, die laten zien hoe groot het evenement wel niet is.

Met koffie in onze hand lopen we rond. Ook de hallen en de hoeveelheid aanwezige stands zijn enorm groot. Het voelt als een doolhof, maar wel eentje waarvan elke gang naar nieuwe ontdekkingen of mogelijkheden kan leiden. Als masterstudenten hebben wij zelf niet eerder zo'n groot evenement bijgewoond. We zijn onder de indruk en besluiten om onszelf maar gewoon te laten verdwalen.

 

In 2050 moet Europa het eerste klimaatneutrale continent zijn: de Europese Unie mag dan niet meer bijdragen aan de opwarming van de aarde. Om dat te verwezenlijken, is een routekaart opgesteld met maatregelen. Welke rol speelt windenergie daarin? Welke grote obstakels moeten nog worden overwonnen? De rol van windenergie in het versnellen van de energietransitie wordt besproken tijdens WindEurope: een conferentie van 25 tot en met 27 april in Kopenhagen. Een groep jonge wetenschappers en studenten van de TU Delft is daarbij aanwezig en doet dagelijks verslag op De Ingenieur. Lees hier deel 1 van dit blog.


Na een tijdje ronddwalen, komen we stands van een aantal bekende bedrijven tegen. Even later wordt onze aandacht getrokken door een kleine start-up die onderzoek doet naar de schade van blikseminslag op windmolenwieken. Aangezien dit onderwerp in onze masteropleiding niet aan bod is gekomen, willen we hier meer over leren en raken we in gesprek.

Tijdens het gesprek wordt iemand van een naburige stand, een ander bedrijf, erbij geroepen: blijkbaar werken de twee bedrijven aan hetzelfde project. Dit doet ons iets belangrijks beseffen, namelijk dat ondanks concurrentie in de windenergiesector, bedrijven vooral ook samenwerken om oplossingen te vinden voor de energie- en klimaatuitdagingen.


Collectieve verantwoordelijkheid 

Blofggers Guan-Wei, Mathieu en Chun-Yen (vlnr). 

Er wordt misschien, meer dan je in eerste instantie denkt, een collectieve verantwoordelijkheid gevoeld om de huidige klimaatuitdagingen aan te pakken. Dat stelt gerust.

Onze eigen motivatie om een master in windenergie te volgen is namelijk ook meebouwen aan een duurzamere toekomst, en bijdragen aan een oplossing voor de destructieve invloed die de mensheid momenteel op onze planeet heeft. De samenwerkingsverbanden zoals we ze zien op WindEurope zijn, in onze optiek, hartstikke belangrijk om de grote duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.


Sterke band tussen academische wereld en industrie

Als we onze reis door dit WindEurope-doolhof vervolgen, stuiten we op nog meer interessante samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld in het postergebied. Er hangen posters van projecten over de hele wereld.

Opvallend is de sterke band tussen de academische wereld en de industrie, en de samenwerking tussen verschillende landen. Zo is er een poster van een Belgisch-Frans-Deens project over de economische impact van waterstofproductie.

Gegevens over windparken worden verstrekt door een Belgisch innovatiecentrum (Sirris) en vervolgens gebruikt door een Frans maritiem technologiebedrijf (Spinergie) en de Technische Universiteit van Denemarken (DTU) om een economisch model te ontwikkelen.


De wereld groener en beter maken

Dit alles levert inzichtelijke informatie op over het economische aspect van de productie van groene waterstof, dat aansluit op het afstudeerproject van een van ons dat gaat over de haalbaarheid van voertuigen op waterstof, aangezien waterstof een van de veelbelovende oplossingen voor een emissievrije wereld is.

Het is een project dat illustreert hoe we allemaal verenigd zijn in het verlangen om de wereld groener en beter te maken. 

Beneden ons krioelt het van de mensen. De drukte op deze conferentie is, net als de complexiteit van het onderwerp, heel groot. Maar we verheugen ons op wat komen gaat. En… op het uitbreiden van ons persoonlijk netwerk. 
 

Mathieu van der Straeten is eerstejaars MSc-student in het joint European Wind Energy Master-programma van TU Delft en DTU (Denemarken). Binnen dit programma volgt hij de aerodynamica-track. Chun-Yen Wu is tweedejaarsstudent Duurzame Energietechnologie, met als specialisatie windenergie. Zijn masterscriptie richt zich op de prestatieanalyse van geavanceerde gecoate materialen voor oppervlaktebescherming van windturbinebladen. Guan-Wei Chen is momenteel bezig met een master in Marine Technology. Zijn afstudeerproject heeft betrekking op de risicoanalyse van maritieme waterstofvoortstuwingsoplossingen.


Foto: Depositphotos
 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.