Steeds vaker wordt vloeibaar aardgas (LNG) gebruikt ter vervanging van vervuilende brandstoffen. In Delft is nu een kalibratiecentrum voor LNG geopend: een wereldprimeur van VSL, het nationaal metrologisch instituut. 

Met name in de scheepvaart, maar ook in het vrachttransport over de weg wordt LNG steeds vaker gebruikt ter vervanging van vervuilende brandstoffen. LNG heeft immers een aanzienlijk lagere uitstoot van CO2, stikstofoxide en fijnstof dan bijvoorbeeld diesel of bunkerolie.

'In 2050 moet de sector uitstootvrij zijn', zegt Erik Smits, de manager van het test- en kalibratiecentrum van VSL dat donderdag officieel is geopend. 'Een eerste stap richting dat doel is het overstappen op LNG.'


Cryogene vloeistof

Het vloeibare aardgas wordt daarom op steeds grotere schaal en in steeds grotere hoeveelheden verhandeld. Daarbij is het belangrijk om exact te kunnen vaststellen wat de energiewaarde is van het gas en wat het volume is. De bestaande apparatuur is echter niet goed in staat om dat te meten, legt Smits uit.

'LNG is een cryogene vloeistof, die wordt opgeslagen bij een temperatuur van -162 graden Celsius. Zo ver onder het vriespunt worden de huidige meetinstrumenten stijver en werken ze niet goed. Dat levert minder betrouwbare resultaten op.'

Dat is een probleem voor de handelaren en de gebruikers. Die willen immers tot op de druppel nauwkeurig weten om hoeveel LNG het gaat en wat de energiewaarde is. 'Het gaat om zulke grote volumes dat een kleine meetfout al miljoenen euro's kan schelen', zegt Smits. 


Energiewaarde

Om het volume precies te kunnen meten, is het belangrijk om de dichtheid te bepalen. Die kan namelijk verschillen: LNG uit bijvoorbeeld Qatar is net even anders dan die uit welk ander land.

'We nemen kleine monsters uit een pijpleiding, om die vervolgens te verdampen en langs een gaschromatograaf te leiden. Daarmee kunnen we exact meten hoeveel methaan of stikstof bijvoorbeeld de vloeistof bevat', zegt Smits. 'Combineren we die samenstelling met de temperatuur en de druk, dan kunnen we nu exact bepalen wat de dichtheid en de energiewaarde is.' 

Voor het meten van de massa worden weegschalen gebruikt waarlangs de vloeistof wordt geleid. Vanwege de lage temperaturen zijn die wel extra geïsoleerd.  


Wetenschappelijk onderzoek

Aan het project hebben vele partners in met name het buitenland meegewerkt. Behalve voor kalibraties is de installatie ook bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar de eigenschappen van LNG, het effect van zowel de LNG als van zeer lage temperaturen op meetinstrumenten.


Foto: VSL

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.