Een demonstratiefabriek van Sunfire in het Duitse Dresden is erin geslaagd synthetische diesel te produceren louter uit hernieuwbare stroom en kooldioxide.

Lucht, water en groene stroom leveren voldoende ingrediënten om synthetische diesel te produceren, zo maakte het Duitse bedrijf Sunfire bekend, nadat de eind vorig jaar in gebruik genomen demonstratiefabriek zijn eerste liters heeft geleverd. Volgens autofabrikant en projectpartner Audi voldoet de e-diesel aan alle kwalificaties om in zijn auto’s te gebruiken. De brandstof levert ook minder uitstoot dan gewone diesel, aldus Audi.

De productie van de e-diesel gebeurt in drie stappen. Eerst wordt uit hete stoom van 800 °C door elektrolyse waterstof geproduceerd in een bepaald type brandstofcel. Sunfire claimt dat dat gebeurt met een energie-efficiëntie van 90 %, omdat het de warmte gebruikt die elders in het productieproces vrijkomt. De stroom is bij dit demonstratieproject afkomstig van windturbines en zonnepanelen.

Vervolgens reageert de waterstof met kooldioxide tot koolmonoxide. Het kooldioxide is bijvoorbeeld afkomstig van een biogasinstallatie of wordt direct uit de lucht gewonnen.

Tot slot wordt het kooldioxide met een Fischer-Tropsch-proces gesynthetiseerd tot de e-diesel, of desgewenst andere typen brandstof. De warmte die daarbij vrijkomt, gebruikt Sunfire om de stoom uit de eerste productiestap te maken.

De demonstratiefabriek is bedoeld om te laten zien dat een overschot aan door wind of zon geproduceerde elektriciteit is te gebruiken om transportbrandstof te creëren. Volgens Sunfire is de totale energie-efficiency van zijn power to liquid-proces 70 % en bedraagt de besparing aan CO2 is vergeleken met fossiele brandstof 85 %.

De omzetting van water in waterstof gebeurt in een brandstofcel (solid oxide cell) die opereert in de zogeheten omgekeerde modus: hij zet elektriciteit om in waterstof. Is er een tekort aan elektriciteit, dan kan de brandstofcel omschakelen en uit de al gewonnen waterstof weer elektriciteit en warmte produceren. Het power to liquid-proces heeft door te variëren met de combinatie van stroom, waterstof en brandstof voldoende flexibiliteit om bij te dragen aan het reguleren van vraag en aanbod van elektriciteit.

De demonstratiefabriek heeft een bescheiden omvang en kan maximaal 160 l brandstof per dag produceren. Het bedrijf Sunfire wordt onder meer financieel gesteund door de Franse EDF Group en de Duitse verzekeringsmaatschappij Allianz. De bouw van de fabriek is voor de helft gefinancierd door de Duitse federale overheid.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.