Het toonaangevende DNA-scanbedrijf Illumina ontwikkelt een app waarmee je informatie over je eigen DNA kunt kopen. In plaats een dure totale DNA-scan kun je voor € 20 te weten komen of je aanleg hebt voor een bepaalde ziekte.

Het idee van de appstore Helix werkt als volgt. Wie iets wil weten, bijvoorbeeld over een gen dat je vaker laat lachen, koopt de betreffende lach-app voor twintig euro. Je levert bij de Helix-webstore je speeksel in, en de app vertelt na analyse of je over dat gen beschikt. Helix scant echter niet alleen op het lach-gen, maar voert een vrijwel volledige scan uit. Wil je later weten of je erfelijk belast bent met een hartziekte, dan koop je de hart-app voor twintig euro, en Helix levert je - de analyse is al gedaan - vrijwel direct de uitslag.

Illumina wil meer mensen verleiden hun DNA te laten scannen

Het model is vergelijkbaar met de iTunes-winkel van Apple, zij het dat de muziek die daarin staat wordt geleverd door artiesten, en bij Helix lever je zelf je speeksel. Helix is wel degene die de relatief dure DNA-scan uitvoert.

Illumina gaat, gesteund door een durfinvesteerders, voor een bedrag van honderd miljoen dollar met Helix van start om meer mensen te verleiden hun DNA te laten scannen. Het Amerikaanse bedrijf is op dit gebied de absolute marktleider: het heeft apparatuur ontwikkeld waarmee de scan het meest betrouwbaar, snel en goedkoop wordt uitgevoerd. Op dit ogenblik kost een volledige scan meer dan duizend dollar wat consumenten ervan weerhoudt om zelf zo’n scan uit te laten voeren.

Het verschil tussen zo’n volledige scan en het Helixmodel is dat die volledige scan in principe informatie geeft over alle relevante bijzonderheden in je DNA, terwijl je via Helix alleen antwoord krijgt op de specifieke vraag van de betreffende app.

Illumina heeft de beroemde Amerikaanse Mayo-gezondheidskliniek als partner bij het project betrokken. Voor elk DNA dat via Mayo in de Helix-bank terecht komt ontvangt Mayo, elke keer wanneer over dat DNA een vraag wordt gesteld, een premie. Het valt dus te voorzien dat het ziekenhuis patiënten zal bewegen om hun DNA bij Helix in te leveren.

Wie over een grote DNA-database beschikt heeft medische informatiemacht

Informatie over ieders persoonlijke DNA geldt als uiterst waardevol: om meer over jezelf te weten, bijvoorbeeld de aanleg voor bepaalde ziektes of juist bijzondere kwaliteiten, en voor de medische wereld, omdat grootschalig DNA-onderzoek veel gezondheidskennis kan opleveren. Wie over een grote DNA-database beschikt heeft op grond daarvan medische informatiemacht, commerciële bedrijven kunnen die te gelde maken.

Illumina is dan ook niet de enige die op jacht is naar ons DNA. Google lanceerde vorig jaar een Clouddienst waar ziekenhuizen en laboratoria hun DNA gegevens in kunne opslaan, en dit voorjaar werd bekend dat Apple ook wil beginnen met individuele DNA-scans.  Het voordeel voor Illumina is dat het over de beste DNA-scanners beschikt.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.