Gasunie wil een proef gaan starten om met zonne-energie waterstof te produceren, en die op termijn op te slaan in een zoutkoepel. Deze zomer volgt het go-nogo besluit.

Uniek is het idee niet: gebruik het overschot aan wind- en zonnestroom om er waterstof van te maken, sla die waterstof op en je hebt een prima energiebuffer. Onder andere in Duitsland worden er al proeven mee gedaan (lees: ‘Groene waterstofproductie in Mainz’).

Gasunie wil dit nu ook in Nederland gaan doen met zijn dochterbedrijven Energystock en Gasunie New Energy, aldus een bericht op de website.
 

Het waterstofplan van de Gasunie. Download de afbeelding.


Voorlopig gaat het om een proefproject.  Rond de installatie van de aardgasbuffer bij het Groningse Zuidwending komen tienduizend zonnepanelen te liggen met een gezamenlijk piekvermogen van 2,4 MW. Ruim de helft ervan is voor de energievoorziening van de gasinstallatie, 1 MW wordt gereserveerd voor het maken van waterstof via elektrolyse. Of de zonnepanelen er komen hangt af van het verkrijgen van een vergunning en subsidie. ‘In de zomer weten we of we er mee door gaan’, aldus woordvoerder Gerben van Dijk.


Zoutcaverne

Een ander deel van de proef is opslag van waterstof in een zoutcaverne bij Zuidwending. ‘Die zijn daar heel geschikt, we willen er nu zelf ervaring mee opdoen.’

Reden voor de Gasunie om nu al met de plannen naar buiten te komen  is vanwege overleg met de omwonenden. ‘We willen dat ze van tevoren weten wat onze plannen zijn, en hen daar niet in de zomervakantie mee confronteren.’

Met de beschikbare zonnestroom kan Gasunie gedurende een uur zo’n 17 kg waterstof produceren. ‘Daarmee worden we de grootste producent van groene waterstof in Nederland.’ De geproduceerde waterstof wordt in eerste instantie opgeslagen in twee tubetrailers, elk goed voor 800 kg waterstof onder een druk van 300 bar.

Gasunie ziet verschillende mogelijkheden voor de afzet van het waterstof. ‘In Groningen rijdt de waterstofbus, en hier in Delfzijl zijn er chemische bedrijven die waterstof gebruiken. En we kunnen het ook bijmengen in aardgas.’


Onderdeel energiesysteem

Op de lange termijn zou waterstofproductie uit zon- en windstroom een rol kunnen spelen voor grootschalige opslag en als feedstock voor chemische bedrijven. 'Het hangt er erg van af hoe de prijzen op de elektriciteitsmarkt gaan fluctueren. Want zo'n buffersysteem komt alleen financieel uit wanneer het verschil tussen de prijs bij overschot en bij een tekort groot genoeg is', aldus Van Dijk.

Het waterstofsysteem van de toekomst zoals de Gasunie dat ziet. Download de afbeelding.

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.