Als het goed is levert windmolenpark Luchterduinen binnenkort 150.000 huishoudens groene stroom. Voor de kust van Zandvoort en Noordwijk werken vier aannemers - onder toeziend oog van Eneco - aan de bouw.


Het windinstallatieschip Aeolus is op zee bezig met het heien van de windturbine fundering.

Op dit moment heit het bedrijf Van Oord met het installatieschip Aeolus, dat speciaal voor dit soort klussen is gemaakt, de 43 fundamenten voor de windmolens de zeebodem in. Het schip kan zichzelf verankeren met vier pijlers, waardoor het in staat is om de lange palen nauwkeurig de zeebodem in te heien.

De pilaren waar de turbines uiteindelijk op komen te staan, bestaan uit één deel. Dat is bijzonder - normaal gesproken wordt er een deel geheid en daarop een tweede deel geïnstalleerd dat boven zee de flens bevat waarop de mast van de windturbine wordt gemonteerd. Eneco koos ervoor om de fundamenten uit één stuk te vervaardigen en daarna losse onderdelen - zoals trappen - op zee te monteren. Daarmee wordt ongeveer 10 procent staal bespaard, wat een forse kostenreductie oplevert.

Dat is belangrijk, want binnen tien jaar moet windenergie 40 procent goedkoper worden, zo luidt de voorwaarde die het ministerie van Economische Zaken aan de windsector stelt om voor subsidie op de stroomprijs in aanmerking te komen. Eneco doet dat onder andere met de nieuwe fundamenten. 'Maar het is een ambitieus plan, om zo veel te besparen,' geeft ing. Leon van de Meijden van Eneco toe. 'Dat lukt alleen als iedereen in de offshore windindustrie meewerkt aan innovaties.'

Dat blijkt nogal eens lastig. Aanvankelijk heeft Eneco gekeken naar de mogelijkheid om de fundamenten niet te heien, maar met een nieuwe zuigmethode in de bodem te verankeren. Uiteindelijk bleek het risicoprofiel van deze innovatie te hoog 'Dat was jammer, want de bodem hier is erg geschikt voor die methode en zuigen is beter dan heien voor het milieu en de omgeving.'

Innovatie
Hoewel zo'n innovatie dus nog niet van de grond komt, wist Eneco toch te vernieuwen. Zo worden er op 2 locaties geen stenen gestort rond de pilaren voor het heien, om erosie-ontwikkeling beter te begrijpen. Zo kunnen conservatismen uit het ontwerp worden gehaald - en dat scheelt weer geld.Een funderingspaal staat klaar om verscheept te worden.

Ook nieuw is een boei, die met behulp van laser een windkaart van een gebied maakt. Om een windmolenpark te bouwen moet eerst goed duidelijk zijn hoeveel windkracht het gebied levert. Nu gaat dat nog met vaste meetmasten, die vaak vele miljoenen kosten om te bouwen. De boei gebruikt het Lidar (light detection and ranging)-systeem. Dat schiet met laser de lucht in en kijkt naar kleine verstoringen van de lichtdeeltjes in de straal. De boei kost een fractie van een meetmast, dus Eneco werkt nu aan certificering, zodat de boei ook als officiële windkrachtindicator kan gelden. 'Dat helpt de businesscase, waardoor banken bijvoorbeeld eerder over de brug komen,' aldus van der Meijden.

Vertraging
De 43 fundamenten moeten voor 1 januari volgend jaar klaar zijn. Het is van januari tot en met juni verboden om te heien in de Noordzee, zodat het zeeleven rustig op gang kan komen. Op dit moment zijn 30 fundamenten klaar, maar het kan nog krap worden of de klus af komt. In de herfst en winter is de zee vaak onstuimiger, waardoor het werk stil kan komen te liggen. 'In augustus hebben we al wat vertraging opgelopen,' vertelt van der Meijden. 'Gelukkig was september mooi dus konden we veel inhalen.' Hij heeft dan ook vertrouwen dat Van Oord het gaat halen voor het nieuwe jaar.

Het park moet aan het einde van de zomer van 2015 klaar zijn. Begin volgend jaar komen de turbines op de fundamenten, om hun stroom via een dikke kabel naar Sassenheim te brengen. Vanaf daar zullen de huishoudens kunnen genieten van hun groene stroom.

Zie ook de impressie van het winddebat, medio september in De Balie.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.