In Amsterdam sloopt. Afbraak in de hoofdstad in de 21ste eeuw laten historicus, archeoloog en antropoloog Hanneke Ronnes en architectuurhistoricus Wouter van Elburg zien welke gebouwen er alleen al de afgelopen twintig jaar uit de hoofdstad zijn verdwenen. De Ingenieur stelde de auteurs vijf vragen.

Elke maand verschijnen er talloze boeken.De Ingenieur pikt de interessantste eruit en stelt de auteurs vijf vragen.


Waarom dit boek?
Wouter van Elburg: ‘Vier jaar geleden schreven we met een paar andere wetenschappers een stuk voor Het Parool waarin we de toenmalige sloopgolf in de stad aankaartten. Uit het artikel groeide de website amsterdamsloopt.nl waarop we sindsdien bijhouden wat er allemaal verdwijnt. Daaruit maakten we een representatieve selectie voor het boek, dat we bovendien hebben voorzien van een uitgebreide inleiding waarin we schetsen hoe de sloopproblematiek zich sinds eind negentiende eeuw heeft ontwikkeld.’

Voor wie is het boek bedoeld?
Van Elburg: ‘We hebben een breed lezerspubliek voor ogen. We willen mensen ervan bewust maken hoeveel er wordt gesloopt en wellicht bereiken we er ook de politiek mee. Elk gebouw dat geen monumentenstatus heeft, is nu vogelvrij en dat moet hoognodig veranderen. De Amsterdamse wethouder Touria Meliani bepleit inmiddels het instellen van een verplicht ‘pauzemoment’ om overhaaste sloop te voorkomen. Te vaak immers volgt er later spijt.’

Waarom moeten ingenieurs uw boek lezen?
Hanneke Ronnes: ‘Nu worden vaak panden gesloopt, terwijl ze met net wat meer inspanning heel goed hoogwaardig hadden kunnen worden gerenoveerd en opgeknapt. Ingenieurs mogen daar ook best wat creatiever in zijn. Mensen hechten aan hun gebouwde omgeving, maar voor bewoners van buurten waar veel wordt gesloopt, voelt het soms alsof ze ineens in een nieuwbouwwijk wonen.’

Is het boek ook interessant voor mensen buiten Amsterdam?
Ronnes: ‘Zeker, want vergelijkbare problematiek speelt in veel andere steden zoals Groningen of Rotterdam. We zijn een land met enige faam op architectonisch gebied, maar ik vraag me soms af of we die nog wel waard zijn. Vanuit economisch oogpunt is het meestal “lange halen, gauw thuis”. Achteloos slopen wat er staat, is dan vaak de eerste stap.’

Waarover gaat uw volgende boek?
Van Elburg: ‘We werken nu aan een academisch boek over slopen in Amsterdam. Daarin gaan we terug tot de stichting van de stad en beschrijven we hoe men door de eeuwen heen over slopen dacht. Voor de duidelijkheid: we pleiten niet voor een totaal sloopverbod, maar een beetje meer respect voor wat er staat zou wel op z'n plaats zijn.´
 

Amsterdam sloopt. Afbraak in de hoofdstad in de 21ste eeuw.
Woute van Elburg en Hanneke Ronnes | Blz. 126 | € 18,90


Foto boven: Sloop aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Credit: Depositphotos

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.