Op de kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen staan opvallend veel ingenieurs. Zestien kandidaten vertellen over de kwesties die in de waterschappen spelen.Je kunt ze de verstopte verkiezingen noemen, die voor de waterschappen. Verstopt achter de verkiezingen voor de Provinciale Staten, want beide worden nu op dezelfde dag gehouden. Dat is indertijd zo besloten om het lage opkomstpercentage van 2008, te weten 24 %, wat op te krikken. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan op hun beurt weer in de schaduw van de landelijke politieke krachtsverhoudingen en de indirecte verkiezingen van de Eerste Kamer. Veel aandacht voor de waterschapsverkiezingen is er in de landelijke politiek en de landelijke media niet te verwachten.

Of er nu een verband met die geringe aandacht is of niet, die waterschapsverkiezingen buiten de schijnwerpers zijn bij uitstek het terrein waar ingenieurs zich thuis voelen. Waar er in de landelijke of provinciale politiek met een zoeklicht naar ingenieurskandidaten moet worden gezocht, zijn ze op de kandidatenlijsten voor de waterschappen volop te vinden. De meest plausibele verklaring daarvoor is dat het waterbeheer toch vooral een ingenieursvak is. Wie erover mee wil praten, moet er enig verstand van hebben om tot zinnige besluiten te komen. Het is ook de zorg die ingenieurskandidaten noemen: zitten er straks nog wel voldoende mensen in de besturen die verstand van zaken hebben?

De onderwerpen waarmee de waterschappen hebben te maken, zijn ook niet de minste: de kwaliteit van het oppervlaktewater, de inrichting van de riool- en afvalwaterzuivering als energie- en grondstoffenfabriek, en dorpen die bij langdurige hoosbuien onder water komen te staan. Aan de inhoud kan het niet liggen dat de waterschapsverkiezingen zo onderbelicht blijven. Waterschappen treft nu eenmaal het lot dat voor alle diensten geldt die preventief bezig zijn: je bestaat alleen als het misgaat.

Van een door deskundigheid gedreven instituut zou het idee kunnen bestaan dat het vooral technocratisch het gaat om het behoud van het veenweidegebied, het aanspreken van tuinders die met pesticiden vervuild drainagewater lozen, het bouwen in de diepste delen van de polders, zijn er volop keuzes te maken: waterbeheer is politiek. Dat speelt nog sterker voor een nieuwe rol die de waterschappen steeds meer gaan vervullen: waterveiligheid op een creatieve manier verweven met belangen en wensen op andere terreinen.

Er valt dus genoeg te beleven aan het waterbeheer. Op de volgende pagina’s legt een parade van ingenieurskandidaten daarvan getuigenis af. Het kan niet anders zijn dan een doorsnee van wat er in de 23 waterschappen speelt en waar de evenzovele partijen die aan de verkiezingen meedoen campagne voor voeren.

Download de pdf:


Veeteelt versus veenbehoud, falen bij overlast


Zuiveren en bezuinigen


Win-winoplossingen en stroperige samenwerking

Alle artikelen
Wie meer wil weten, kan terecht op de website van KIVI voor een overzicht van alle ingenieurskandidaten en bij de stemwijzer, www.kivi.nl/waterschapsverkiezingen

Kieswijzer: www.kieskompas.nl
 
 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.