video

Hij heeft een jaar lang op de plank gelegen, maar is nu dan toch beschikbaar, de korte film Nova Delta. De drie minuten durende presentatie is vooral bedoeld ter inspiratie, om te prikkelen tot een andere manier van denken over onze delta.

Ons denken over de zee is lange tijd bepaald door de strijd tegen het water. Niet voor niets staat in het wapen van Zeeland de spreuk Luctor et Emergo, 'Ik worstel en kom boven'. De zee kan een monster zijn, zoals de Watersnood van 1953 op fatale wijze demonstreerde. Borging van die veiligheid staat in Nova Delta ook niet ter discussie. Die laat ook een andere kant van de zee zien, de zee als ruimte, als mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen, zoals het opwekken van energie met windparken, zeewierteelt en dergelijke. De korte presentatie Nova Delta wil vooral inspireren tot nadenken over die potentie. Met een aansprekend ontwerp wordt duidelijk dat de zee ook onderdeel kan zijn van een nieuw ruimtelijk plan voor onze delta.

In het Nova Delta-ontwerp zijn verschillende duurzame initiatieven en technieken uitgewerkt tot een verder te ontwikkelen onderzoeksproject, waarbij verschillende maatschappelijke opgaven aan bod komen: duurzame energie, ruimte vinden voor wonen, nieuwe voedselbronnen, het omgaan met klimaatverandering en zeespiegelstijging en dergelijke.


Geen publiciteit

Nova Delta is een gezamenlijk initiatief van de Topsectoren van eind vorig jaar. Die Topsectoren zijn bedoeld om op thema’s water, energie, hightech, enzovoorts, innovatie te stimuleren. Dat gebeurt door op die gebieden onderzoekers, bedrijfsleven en onderzoeksgeld  samen te brengen.

Het was de bedoeling om het initiatief  te presenteren aan de vooravond van de parlementsverkiezingen van afgelopen maart, als een snel filmisch manifest over de innovatiekracht van Nederland. Om dat voldoende statuur te geven zou die presentatie moeten gebeuren samen met het toenmalige kabinet. Maar de verantwoordelijke minister Kamp voelde er niet voor, zodat de presentatie niet is doorgegaan en het initiatief buiten de publiciteit bleef.

De korte film is nu aan ons beschikbaar gesteld, en we vinden hem inspirerend genoeg om te publiceren. Hij is gemaakt door architectenbureau KuiperCompagnons, filmproducent Fabian Krausz en ontwerpbureau Smartland.
 

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.