Met 420 melkkoeien en 250 stuks jongvee hoort de boerderij van Reyer den Hartog in het Friese Kollum tot de grotere melkveehouderijen. Sinds twee jaar is hij een van de zeven deelnemers aan SmartDairy- Farming en gebruikt hij actief data over zijn koeien.

Met de melkinstallatie meet hij de hoeveelheid en kwaliteit van de melk, en sensoren bij de koe meten temperatuur, activiteit, vreet- en herkauwtijden en de eisprong. ‘Vooral uit de combinatie van die data haal ik veel informatie over mijn koeien.’ Als voorbeeld noemt hij de eisprong. ‘Je mist er al gauw eentje, terwijl je wel zou willen insemineren. Nu geeft het dashboard me een heel precies overzicht van welke koeien tochtig zijn.’ Na het afkalven willen koeien nog wel eens een kleine ontsteking oplopen, de slepende melkziekte. ‘Die is gemakkelijk te verhelpen, als je maar weet dat de koe die heeft.’ Dat geldt bijvoorbeeld ook als bij een koe de temperatuur iets daalt en het dier wat minder eet. ‘Nu weet ik veel sneller wanneer ik moet ingrijpen.’ Met dat laatste benadrukt hij dat de boer altijd nodig zal blijven. ‘Het dashboard signaleert het als er met een dier iets aan de hand is, maar uiteindelijk ben ik degene die handelt, en dat blijft zo.’

Lees het artikel verder op

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.