Waterdunen, ten westen van Breskens, bewijst dat natuurherstel en recreatie prima samengaan met noodzakelijke kustversterking. 

De westkust van Zeeuws-Vlaanderen gold als een zwakke schakel in de kustbescherming. Om het achterland beter te beschermen, waren forse dijkversterkingen nodig. 

In samenspraak met de gemeente Sluis, een recreatieondernemer, het waterschap Schelde­stromen en stichting Het Zeeuwse Landschap koos de Provincie Zeeland in 2012 voor een aanpak die de veiligheid waarborgt en tegelijk de lokale economie en de natuur ten goede komt: Water­dunen. Afgelopen weekeinde is er de eerste wandelroute geopend; donderdag volgde de officiële opening.


Kustversterking

De kustversterking leek aanvankelijk problematisch. ‘Vlak voor de kust loopt de vaargeul. Het moest landinwaarts worden opgelost’, zegt projectmedewerker Anya Langerak.

De partijen kozen ervoor de bestaande duinen om te vormen in een ‘klimaatduin’ van achttien meter hoog en driehonderd meter breed, waarvoor anderhalve miljoen kuub aarde en zo’n vierhonderdduizend kuub zand is aan­gevoerd.
 


Voormalig akkerland

Het zand is vanuit de Westerschelde opgespoten, de aarde komt goeddeels uit nieuwe kreken in het voormalige akkerland. Het duin is berekend op zeespiegelstijging en moet tweehonderd jaar meegaan. 

Door de dijk is een getijdenduiker aan­gebracht, bestaand uit vier kokers van honderd meter lang. Bij vloed kan zout water het gebied instromen; bij laag water stroomt het weer weg.

‘Het getijdenverschil in de Westerschelde is 3,83 meter, in Waterdunen maximaal anderhalve meter’, stelt Langerak.


Getuidendijker

Niet alleen bij een zware storm kunnen schuiven in de kokers worden gesloten, maar ook in het broed­seizoen staan ze minder ver open, om te voorkomen dat broedeilandjes onderlopen.

Rond Waterdunen is behalve een deels verhoogd fietspad met prachtige vergezichten ook een ringvaart aangelegd. Die moet verzilting van omliggende landbouwgronden voorkomen.

Komend jaar verrijzen de eerste vakantiehuisjes in het 350 hectare grote gebied. Vogels weten het nu al te vinden: dit jaar werden er al duizenden broedparen geteld. 


Foto: Provincie Zeeland

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.