Rond het jaar 2050 zijn er 10 miljard monden te voeden. Om aan die vraag naar voedsel te kunnen voldoen zonder de aarde daarbij uit te putten, zal de landbouw op de schop moeten. Welke technieken gaan daarbij helpen?

Over een akker rijdt een klein, wendbaar karretje met een zonnepaneel erop (zie foto bovenaan). Erop staat een camera die continu plantjes scant en met kunstmatige intelligentie het verbouwde gewas kan onderscheiden van onkruid. Een slim ontworpen robotarm beweegt steeds heel beheerst naar een ongewenst plantje en spuit er een beetje herbicide op. Op naar het volgende plantje.

Het karretje van het Zwitserse bedrijf ecoRobotix komt binnenkort op de markt. Door het onkruidbestrijdingsmiddel heel gericht alleen op onkruid te deponeren, is er tot twintig keer minder van het middel nodig dan wanneer een metersbrede spuit achter een tractor de klus klaart, beweert het bedrijf. Dat is niet alleen goed nieuws voor de portemonnee van de boer, maar ook voor het milieu. En het gewas dat wordt verbouwd, vaart er wel bij, want dat krijgt minder van het onkruidbestrijdingsmiddel opgespoten.
 

Efficiënter landgebruik

De autonome onkruidverdelger van ecoRobotix is een van de eerste voorbeelden van technologie voor precisielandbouw. Het idee is dat boeren afstappen van het steeds grootschaliger telen. In plaats daarvan gaan ze preciezer bestrijden, bemesten en irrigeren, met meer ruimtelijke variatie in hun perceel. Dat moet hogere opbrengsten opleveren en zorgen voor een nog efficiënter landgebruik. Geen overbodige luxe, als je weet dat er de komende jaren nog een paar miljard mensen bijkomen die allemaal moeten eten. Daarnaast zijn minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest nodig, wat de landbouw duurzamer maakt.
 

Geen drones en geen robotkarretjes

Op de boerderij van Bart van Loon in het Noord-Hollandse Slootdorp is op het eerste gezicht weinig precisielandbouw te bekennen. Er vliegen geen drones rond, over de akkers rijden geen robotkarretjes. Zover het oog reikt grote percelen met steeds maar één gewas: suikerbieten hier, tarwe verderop, en natuurlijk aardappelen, een gewild gewas in de kop van Noord-Holland.

Maar schijn bedriegt. Van Loon is sinds vorig jaar een van de zestien deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Daarmee is hij een van de weinige conventionele (niet-biologische) boeren van ons land die al aan de slag is gegaan met de meest recente technologie om het verbouwen preciezer te maken.

Zo probeert Van Loon de hoeveelheid onkruidbestrijdingsmiddel te variëren aan de hand gegevens over van de ondergrond. ‘Op zanderige bodem kunnen we met een lagere dosering spuiten dan op een kleiachtige bodem. Want een deel van het onkruidbestrijdingsmiddel hecht aan de kleideeltjes, waardoor het niet meer werkt. Als de hoeveelheid klei over een perceel varieert, kunnen we daar rekening mee houden bij het spuiten van onkruidbestrijdingsmiddel. Zo kunnen we op het middel en op de kosten besparen’, legt Van Loon uit.


Wil je het volledige artikel over precisielandbouw lezen? Koop dan de digitale versie van het aprilnummer van De Ingenieur voor € 7,50 of neem - met een flinke korting van 25 % - een digitaal jaarabonnement van 12 nummers voor € 69,-.

 

Openingsfoto: ecoRobotix

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.