Ook onze woningen moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot. Maar dat hoort de burger geen bakken met geld te gaan kosten, stelt Diederik Samsom, hoofd van de klimaattafel gebouwde omgeving. ‘We hebben aan onze tafel het nodige financieel ingenieurswerk verricht om verbouwingen goedkoper te maken.’

De verduurzaming vereist een omslag in het denken, stelt de aan de TU Delft als kernfysicus afgestudeerde Samsom, en daarbij liggen er grote kansen voor ingenieurs. ‘De maakindustrie zat in de verdomhoek; iedereen werd bankier of consultant. Maar de klimaatuitdagingen brengen een enorme revival teweeg. Er is een grote behoefte aan technisch geschoold personeel.’

Hoe ziet een verduurzaamde woonwijk eruit?

‘Wil je de gebouwde omgeving verduurzamen, dan zijn er twee dingen die moeten gebeuren. Ten eerste moet de warmtevraag omlaag. Dat betekent: isoleren. Ten tweede moet er een ander soort warmte worden aangedragen dan de warmte die nu wordt opgewekt door onze gasketels. Dat laatste vergt geothermie, elektrische warmte en restwarmte vanuit de industrie, om maar wat voorbeelden te noemen.’

Is groen gas ook een oplossing?

‘Niet voor woningen en kantoren. Duurzaam gas moeten we inzetten bij industrieën waar verhitting tot 1000 °C nodig is. Met geothermie help je die industrie niet, maar een woonkamer verwarmen met geothermie lukt uitstekend. Welbeschouwd is het ook bizar een woning met gas te verwarmen. Met een vlam van 1000 °C stook je water op tot 100 °C om daarmee de woonkamer tot 20 °C te  verwarmen. Elke ingenieur zal het met me eens zijn dat dit totaal niet efficiënt is. Het energieverlies is enorm. Ik snap dat het zo is gegroeid, maar het is niet zo’n gek idee een keer met dat gas op te houden. Zeker nu de nadelen van de winning manifest zijn geworden.’

Wat is het beste om als consument nu te doen? Afwachten maar?

‘De boodschap van ons rapport is duidelijk: trek niet in paniek de cv-ketel van de muur af. Wacht af welk warmteplan er voor jouw wijk wordt opgesteld. Als de gemeente besluit een warmtenet aan te leggen, dan zou het onverstandig zijn om nu te investeren in een warmtepomp, want die heb je dan niet meer nodig. Behoud dus gewoon je huidige cv-ketel tot ie op is. Maar wat isoleren betreft, is onze boodschap even duidelijk: begin daar liefst vandaag nog mee. Isoleren tot minimaal label B is altijd verstandig; welk warmtesysteem er ook komt: daar heb je profijt van.’

Meer lezen over het verduurzamen van woningen?

WIl je het volledige interview met Diederik Samsom over de verduurzaming van de gebouwde omgeving lezen in het januarinummer van De Ingenieur? Koop dan de digitale versie voor € 7,50, of neem - met een flinke korting van 25 %! - een digitaal jaarabonnement van 12 nummers voor € 69,-.

Foto: Robert Lagendijk

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.