Het meetinstrument Tropomi van het Nederlandse ruimte-onderzoeksinstituut SRON ontdekte vier vuilnisbelten die extreem veel methaan uitstoten.


De vuilnisbelt van Buenos Aires in Argentinië stoot 28 ton methaan per uur uit. Dat heeft op jaarbasis hetzelfde effect op de opwarming van het klimaat als de broeikasgasuitstoot van anderhalf miljoen auto’s. Dat schrijft het methaan-onderzoeksteam van het Nederlandse ruimte-instituut SRON deze week in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances.

Ook drie vuilnisbelten in India en Pakistan blijken veel methaan in de lucht te brengen. SRON registreerde een uitstoot van drie ton methaan per uur in Delhi, zes ton per uur in Lahore en tien ton per uur in Mumbai.

 

Tropomi

SRON houdt de methaanuitstoot op aarde al sinds 2017 met satellietmetingen in de gaten. Daarvoor gebruikt het instituut het meetinstrument Tropomi.

Tropomi vangt het licht dat gereflecteerd wordt door de aarde en bepaalt uit de golflengten daarvan de samenstelling van de atmosfeer. Het meet hiermee onder meer de concentratie aan ozon, stikstofoxiden, koolmonoxide, zwaveldioxide, formaldehyde, aerosolen en methaan.

 

GHGSat

Toen bleek dat in Buenos Aires, Delhi, Lahore en Mumbai grote methaanbronnen aanwezig waren, werd op de locaties verder ingezoomd met de Canadese satelliet GHGSat.

GHGSat detecteert net als Tropomi methaan, maar waar Tropomi wereldwijde analyses doet met een resolutie van zeven bij zeven kilometer, maakt GHGSat satellietfoto’s van gebieden van twaalf bij twaalf kilometer met een resolutie van vijftig bij vijftig meter.

 

Links: Methaanconcentraties in 2018-2019 gemeten door Tropomi rondom Buenos Aires. Rechts: zoom-in door GHGsat op 19 april 2021 waarbij methaanpluimen zichtbaar zijn afkomstig van de vuilnisbelt in het centrum van de stad. De witte pijl geeft de windrichting aan. Credit: SRON/GHGSat, bevat Copernicus Sentinel data (2018–2019), verwerkt door SRON

 

Sterk broeikasgas

Methaan is een zeer sterk broeikasgas: een kilogram methaan warmt de aarde dertig keer meer op dan een kilogram CO2. Omdat het gas geur- en kleurloos is, wordt de uitstoot vaak niet opgemerkt.

De vondst van de ‘methaanlekken’ is in feite goed nieuws, schrijft SRON in een persbericht, want deze uitstoot is, in theorie althans, relatief simpel terug te dringen.

 

Oplossingen

GFT-afval scheiden van het andere afval en composteren zou de methaanuitstoot fors doen afnemen.

Ook het affakkelen van het methaan – waardoor er geen methaan maar het veel minder sterke CO2 wordt uitgestoten – zou veel effect hebben. ‘Het verbranden van 1 ton methaan levert 2,75 ton CO2 op’, mailt onderzoeker Bram Maasakkers van SRON, eerste auteur van het onderzoeksartikel, desgevraagd. Dat betekent dat het opwarmende effect door affakkelen met ruim een factor tien zou afnemen.

Maar nog beter zou het natuurlijk zijn het methaan als brandstof in te zetten, zodat elders CO2-uitstoot bespaard wordt. Maasakkers: ‘En dat kan. Op veel andere plekken wordt methaan al opgevangen en gebruikt als biogas.’ Het kan bijvoorbeeld in CV-ketels of gasfornuizen worden gebruikt.

 

Australië

Het is overigens niet voor het eerst dat Tropomi een tot dusver onbekende of onderschatte methaanbron ontdekt. Zo bleek eind vorig jaar nog uit Tropomi-metingen dat Australische kolenmijnen veel meer methaan lekken dan gedacht.

 

Openingsbeeld: ESA

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.