Oversteken kan soms lastig zijn, ook voor auto's met detectiesystemen. Een in Duitsland ontwikkeld, slim radarsysteem slaat alarm wanneer het nodig is. 

Op drukke kruispunten en verkeerspleinen, waar voetgangers, fietsers, scooters, auto’s, bussen en trams zich vermengen, is het soms moeilijk overzicht te houden. Niet alleen voor mensen, maar ook voor auto’s met detectiesystemen.

Die kunnen ook te laat reageren als een voetganger bijvoorbeeld plotseling van achter een bus de weg op stapt. Onderzoekers van het Fraunhofer-Gesellschaft ontwikkelen daarom een radarsysteem dat complete verkeerspleinen overziet en individuele auto’s waarschuwt voor overstekende voetgangers.


Radarsensoren

Het systeem is bedoeld voor kritieke punten in de infrastructuur, zoals tram- en bushaltes op drukke verkeerspleinen. Daar willen de onderzoekers radarsensoren installeren die via algoritmen mensen kunnen herkennen en hun loop- en rensnelheid monitoren.

Met kunstmatige intelligentie willen ze vervolgens op een betrouwbare manier het gedrag van voetgangers voorspellen. Het systeem moet bijvoorbeeld kunnen voorspellen dat een kind de weg op gaat rennen, vanaf het moment dat het in beweging komt.Geen foute waarschuwingen

Elke seconde neemt het systeem per radarsensor ongeveer honderd metingen, wat de kansen op foute waarschuwingen moet minimaliseren. Er wordt alleen alarm geslagen als een persoon gedurende een bepaald aantal metingen met een bepaalde snelheid richting de weg blijft bewegen.

Dan wordt er een alarmsignaal naar de auto’s gestuurd die in botsing zouden kunnen komen met de voetganger.


Bushalte

Dit voorjaar geven de onderzoekers een demonstratie waarbij ze in een grote hal een bushalte nabouwen. Het systeem kan dan op een oppervlakte van twintig bij dertig meter tegelijk acht mensen detecteren en hun gedrag monitoren.

De volgende stap is om in plaats van individuele mensen ook de totaalsituatie te monitoren. Het systeem kan dan bijvoorbeeld voorspellen dat als een bal de weg oprolt er waarschijnlijk kort daarna iemand achteraan rent. 


Tekst: Paul Schilperoord
Foto: Fraunhofer

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.