DRIVE

Ties van der Hoeven was als waterbouwkundige betrokken bij grote internationale bouwprojecten. Zijn groeiende geloof in de kracht van de natuur resulteerde in de oprichting van ingenieursbureau The Weather Makers. 
 

‘Mijn hele jeugd heb ik gezeild op de Oosterschelde en ik droom ervan een keer de wereld rond te zeilen. Liefde voor de natuur is me met de paplepel ingegoten. Die liefde voor het zeilen zal ertoe hebben bijgedragen dat ik in Delft kustwaterbouwkunde ging studeren. 


Toen ik klaar was, kwam ik in de wereld van het baggeren terecht. Voor Royal HaskoningDHV ging ik alternatieve golfbrekers ontwerpen. Ik werkte er nog maar net of ik belandde in Dubai. Waar ik voorheen achter een beeldscherm zat te werken, was ik nu ineens ter plaatse. Ik herinner me dat ik mijn eerste golfmuurtje had zitten tekenen. Het ontwerp was nog maar nauwelijks af of ik zag tientallen vrachtwagens vol bouwmateriaal arriveren. Het duurde even voor ik me realiseerde dat met al dat materiaal mijn muurtje zou worden gebouwd.’ 


Baggerschepen

‘Bij Royal HaskoningDHV maakte ik onderdeel uit van een bijzondere lichting van jonge, leergierige mensen. Ik ging mee op schepen en kranen en had contact met uitvoerders en opdrachtgevers. Ik leerde er groot te denken: bij een project ging het daar al gauw over vijfhonderd trucks en dertig baggerschepen. Er werden in die tijd voor zeven miljoen mensen huizen gebouwd; 70 procent van alle grote hijskranen in de wereld stond in Dubai. 


Het was een intense, ook wel onwerkelijke tijd, die voor mij in het teken stond van keihard werken en veel feesten. Maar ik merkte dat ik wegdreef van wat mijn ouders me hadden meegegeven. Liefde voor de natuur was in Dubai ver te zoeken. Ik voelde me steeds meer ontheemd. Toen mijn zusje ziek werd, besloot ik naar Nederland terug te gaan.

Voor offshorebedrijf DEME richtte ik me op de werkbaarheid van baggerschepen. In contracten was vastgelegd dat zo’n schip 70 procent van de tijd operationeel moest zijn, maar in de praktijk kwam dat door de deining soms niet boven de 30 procent uit. Een forse kostenpost voor de opdrachtgever. Door te rekenen aan de golfkarakteristieken lukte het me die werkbaarheid te verhogen.

In Nederland raakte ik betrokken bij een project in het Julianakanaal in Limburg, waar we innovatief werkten in nauwe samenspraak met de omwonenden. Daarna volgde een project in Egypte. Een van de uitgangspunten was het versterken van de ecologie. Er ging een wereld voor me open. Van morfologie wist ik al veel, nu kon ik dat koppelen aan de ecologie. We hebben onze samenleving zo opgebouwd dat elke stap zo efficiënt mogelijk moet zijn. Inzicht in ecosystemen heeft me echter geleerd dat dit niet per se tot een efficiënt systeem leidt. In de ecologie is echt niet elke stap even efficiënt, maar het levert wel een mega-efficiënt systeem op.’ 


Ecologisch herstel

‘Dat besef leidde tot een ‘weermakende’ projectaanpak. Een van de projecten van mijn bedrijf The Weather ­Makers draait om het vergroenen van de Sinaï. Door oude watersystemen te herstellen zal er weer leven terugkeren en de temperatuur dalen, en dat zal op termijn zelfs hele weersystemen gunstig beïnvloeden. 

In onze holistische aanpak staan water en ecologie centraal. Heel in het klein laten we dat zien met onze Eco Oasis in Den Bosch: een afgesloten koepel waarin we kunnen testen hoe evenwicht in een watersysteem tot ecologisch herstel kan leiden. 

Er heerst veel negativisme rond het klimaat, maar ik geloof dat we een geweldige toekomst tegemoet gaan als we omarmen dat we onderdeel zijn van een natuurlijk systeem. De tijd is rijp voor grootschalig ecologisch ­herstel.’


Tekst: Pancras Dijk
Portret: Bianca Sistermans

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.