Het aantal vacatures voor hoog opgeleide ingenieurs is het afgelopen kwartaal met negen procent gestegen, zo meldt de arbeidsmarktmonitor van detacheringsbureau Yacht.  Stevige groei is er overigens alleen in de bouw en de civiele sector, de industrie en chemie dalen licht.

In de vacatures voor hoog opgeleide ingenieurs is de opleving van de economie vooral terug te zien bij de bouw en civiele sector, zo meldt detacheringsbureau Yacht in zijn bericht Trends en ontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2016. In die beide sectoren nam het aantal vacatures met maar liefst 42% toe ten opzichte van een jaar geleden. ‘Die markt trekt daar duidelijk weer aan’, oordeelt  directeur Ard Kistemaker van Yacht Engineering en Supply Chain Management. Een verdere analyse van beroepsgroepen laat zien dat de groei vooral zit bij Projectmanagers (65%), Civiel technici (49%), Toezichthouders (60%), Vergunningverleners & Handhavers (100%), Stedenbouwkundigen en Verkeersplanologen (78%).

In andere sectoren ziet Kistemaker weinig verandering. In de sector Industrie  was er zelfs sprake van een daling van het aantal vacatures met 4%, in de Chemie en Life Sciences met 1% ten opzichte van een jaar geleden.

Toch is er over de hele linie nog steeds een schaarste aan hoog opgeleide ingenieurs. ‘Voor professionals die zich bij ons melden weten we altijd  wel een interessante functie te vinden, ook in de sectoren als industrie en chemie.’ Van schreeuwende tekorten, die bedrijven in de problemen zou brengen, is echter geen sprake. ‘Kennelijk hebben bedrijven voldoende buffers, tegelijkertijd willen ze wel graag hun personeelsbestand met talentvolle technici versterken.’

Kistemaker wijst erop dat de hoger opgeleiden daar niet automatisch voor kiezen. ‘Ze willen uitdagend werk, dat kansen biedt hun talenten te ontwikkelen, bedrijven zullen daar meer op moeten inspelen’, aldus Kistemaker.

Lees hier wat Yacht-directeur Ard Kistemaker zegt over wat jonge ingenieurstalenten willen.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.