‘Iemand zijn eigen talent laten ontdekken, en weten dat jij daaraan hebt bijgedragen, dat geeft me ontzettend veel voldoening.’ Voor Ard Kistemaker, directeur van Yacht Engineering & Supply Chain Management is  talentontwikkeling een sleutelbegrip. ‘Bedrijven zouden veel duidelijker moeten profileren wat zij startende, talentvolle professionals te bieden hebben.’

‘Weet je wat jonge afgestudeerden ons vragen? Kan Yacht voor me regelen dat ik bij verschillende bedrijven projecten kan doen.’ Ing. Ard Kistemaker noemt die vraag typerend voor de aanstormende generatie ingenieurs. ‘Het gaat hen niet zozeer om het geld, maar om hun carrière. Ze willen laten zien en ontdekken wat ze in hun mars hebben, zich ontwikkelen. Door projecten bij verschillende bedrijven te doen komen ze erachter wat hen het beste ligt, en zo bouwen ze een stevig portfolio op.’


Je weg helpen vinden

Niet vastgeroest zitten aan altijd maar hetzelfde werk, nieuwe contacten opdoen, een netwerk ontwikkelen, je tijd zelf invullen en uitdagingen aangaan. Het zijn de kenmerken van de jonge generatie afgestudeerden, en Kistemaker kan zich er alleen maar gelukkig bij voelen. ‘Wat is er nu mooier dan zo’n jong talent helpen zijn of haar weg te vinden?’

Ard Kistemaker. Foto's Marieke Wijntjes.

Dat stelt tegelijkertijd hoge eisen aan het werk van zijn team bij Yacht. ‘Wij moeten in staat zijn om die talenten te onderkennen, en die te matchen met een vraag bij een bedrijf. Dan ben je er niet met de tekst van een vacature of een LinkedIn-profiel.’ Kistemaker maakt het vaak genoeg mee dat een jonge kandidaat puur op z’n cv nooit zou worden aangenomen, ‘maar omdat we de persoon kennen, weten wat die voor het bedrijf kan betekenen en we bij het bedrijf een bekende zijn, kan hij of zij toch aan de slag.’ Hij ziet dat ook als de meerwaarde van Yacht: de verbindende factor zijn, met name voor mensen die op zoek zijn naar interessant werk en daarin verder willen komen. ‘Dat is mijn ideaalbeeld.’

De eigen medewerkers van Yacht worden opgeleid om dat werk goed te doen, wat betekent dat ze ook inhoudelijk kennis moeten hebben van de technische sector, weten welke kwaliteiten daarbij belangrijk zijn. ‘Het lastige daarbij is dat de technische sector zo enorm is gespecialiseerd, dat wij ons ook moeten specialiseren. Dat doen we op functies die zich het best laten omschrijven met de trits ontwerpen, maken en onderhouden.’


Hoe binden bedrijven jong talent?

Merkt Kistemaker dat wat afgestudeerde ingenieurs willen ook is wat bedrijven in de technische sector zoeken? ‘Die zijn daarin vaak tweeslachtig. Aan de ene kant willen ze dat jonge talent heel erg graag, maar tegelijkertijd zijn ze bang dat dat jonge talent weer verdwijnt wanneer de eerste opleidingen en werkervaringen achter de rug is. Zo van: je stopt er als bedrijf veel energie in, en weg is-ie… Mij lijkt dat de verkeerde insteek. Het bedrijf zou zich de vraag moeten stellen: ben ik voldoende interessant voor dat jonge talent om die aan mij te binden, heb ik voldoende te bieden?’

‘Er zijn bedrijven die dat heel goed doen, maar door de bank genomen schieten ze daarin schromelijk tekort. Terwijl diezelfde bedrijven vaak met ontzettend interessante dingen bezig zijn, waar je als jonge ingenieur prachtig werk kunt doen. Die bedrijven denken onvoldoende na hoe ze die jonge ingenieur daarvoor de mogelijkheden kunnen bieden, hoe ze dat prachtige werk veel meer tot de kern van hun wervings- en selectiebeleid kunnen maken.’


Waar sta je nu?

Zijn recept is: maak met zo’n jonge ingenieur een persoonlijk ontwikkelingsplan. ‘Het is een open deur, maar werkt wel.’ Waar wil je naar toe, wat zijn je sterke kanten, zowel inhoudelijk als in de omgang met mensen, waar sta je nu, wat is reëel, welke competenties kun je verder ontwikkelen? Doe dat regelmatig, geef feedback, laat zien dat je serieus bent geïnteresseerd in iemands ontwikkeling. Zo hou je mensen ook gemotiveerd. Dat is ook de manier waarop we hier bij Yacht bezig zijn.'