Om het aandeel vrouwen in de wetenschappelijke staf eindelijk substantieel te verhogen, stelt de TU Eindhoven vacatures voortaan enkel open voor vrouwen. Pas als het na een half jaar niet is gelukt een geschikte kandidate te vinden, komen ook mannen voor de functie in aanmerking. 

De maatregel geldt in ieder geval de eerstkomende anderhalf jaar en betreft alle wetenschappelijke vacatures. In die periode heeft de TU/e naar eigen inschatting circa 150 van dergelijke functies in te vullen. Daarna bekijkt de TU/e of de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de vaste wetenschappelijke staf beter in balans is.

Is dat niet het geval, dan kan de maatregel jaarlijks worden verlengd, meldt de TU/e in een persbericht. Het percentage vacatures dat voor vrouwen wordt vrijgehouden, zal dan mogelijk worden verlaagd. 


Extra geld voor onderzoek

Het besluit maakt deel uit van het nieuwe Irène Curie Fellowship-programma dat de universiteit maandag presenteerde. Dat voorziet er ook in dat vrouwen die in dienst treden kunnen rekenen op een extra geldbedrag van een ton voor eigen onderzoek. Daarnaast is er een speciaal begeleidingsprogramma opgezet voor de nieuwe, vrouwelijke werknemers.

Rector Frank Baaijens van de TU/e wijst erop dat een meer divers personeelsbestand het functioneren van de universiteit als geheel ten goede komt. 'Het leidt tot betere strategieën, creatievere ideeën en snellere innovatie', aldus de rector.


Gender bias

De TU/e probeert al jaren om meer vrouwen te werven, maar dat leverde tot nu toe onvoldoende op. Baaijens erkent nu dat dit mogelijk ook komt doordat de huidige werknemers kennelijk eerder geneigd zijn mannen aan te stellen. Om die gender bias te doorbreken, zijn harde maatregelen nodig, 'We gebruiken daarom nu het feit dat we de komende jaren onze wetenschappelijke staf flink uitbreiden, om ineens een grote stap te zetten', stelt Baaijens. 


Wetgeving

Vacatures waarvoor niet binnen een half jaar een goede vrouwelijke kandidaat is gevonden, worden opnieuw opengesteld, maar dan buiten het Irène Curie Fellowship-programma. Ook dan echter dienen sollicitatiecommissies minimaal één vrouwelijke kandidaat voor te dragen, naast eventuele mannelijke kandidaten. De TU/e streeft ernaar dat minimaal de helft van alle nieuw aangestelde universitair docenten vrouw is. Het minimumpercentage voor universitair hoofddocenten en hoogleraren is 35 procent.

Volgens de TU/e is de maatregel niet in strijd met Europese wetgeving die discrimineren op geslacht tegengaat. De wetgeving staat het immers toe om gericht personeel te werven onder groepen die ondervertegenwoordigd zijn in het huidige personeelsbestand. 
 

Voorvechter vrouwenrechten

Het programma is genoemd naar Irène Curie (1897-1956), die in 1935 de Nobelprijs voor de Scheikunde won. Ze was de dochter van de beroemde Nobelprijswinnaar Marie Curie en gold als een actief voorvechter van vrouwenrechten in onderwijs en wetenschap. 'Irène Curie staat symbool voor de volgende generatie vrouwelijke wetenschappers die we willen aantrekken', stelt Baaijens. 


Female Tech Heroes

Afgelopen maand werd op de Eindhovense High Tech Campus het initiatief Female Tech Heroes gelanceerd, eveneens in een poging om het aantal vrouwen dat werkzaam is in de technische sector te verhogen. In korte tijd groeide het uit tot een netwerk van meer dan vijftienhonderd vrouwen: niet alleen uit de wetenschap, maar ook uit het onderwijs en het bedrijfsleven. 

Initiatiefnemers Ingelou Stol en Hilde de Vocht openden juist dinsdag met een ceremoniële gongslag de handelsdag aan de Amsterdamse effectenbeurs.

 

Foto: Depositphotos

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.