Om te voorkomen dat de temperatuur op aarde meer dan 2 graden stijgt zijn snel maatregelen nodig, zo wordt in velerlei toonaarden benadrukt. Uitgaande van de modellen van het IPCC hebben we nog 28 jaar om de CO2-uitstoot tot nul te reduceren.

Een van de conclusies van de klimaattop afgelopen december in Parijs is dat er zijn snel maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de aarde te veel opwarmt. Officieel ligt de grens op een maximaal gewenste temperatuurstijging van 2 graden, maar inmiddels groeit er consensus om die temperatuurstijging beperkt te houden tot 1,5 graden.

Aan deze conclusies liggen de rapporten van het IPCC ten grondslag, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. De gehanteerde modellen gaan er vanuit dat een bepaalde hoeveelheid CO2 in de atmosfeer correspondeert met een bepaalde gemiddelde temperatuurstijging, uiteraard met de bijbehorende onzekerheidsmarges.

Op basis van die rapporten heeft de Britse energiewebsite Carbon Brief onderstaande grafiek gemaakt. Daarin is te zien hoeveel CO2-budget er nog beschikbaar is om onder een bepaalde temperatuurstijging te blijven, uitgaande van het huidige tempo van CO2-uitstoot, dus zonder extra maatregelen.


De vermelde kans van 33 %, 50 % en 66 % weerspiegelt de onzekerheid van de door het IPCC uitgevoerde simulaties. Het percentage geeft aan welk deel van de simulaties de doelstelling haalt. Er geldt: hoe meer CO2 in de lucht, hoe groter de kans dat een bepaalde maximale temperatuurstijging wordt overschreden.

De grafiek maakt duidelijk dat bij de officiële doelstelling van een maximale stijging van 2 graden er met het huidige tempo van uitstoot nog 28 jaar beschikbaar is, met een onzekerheid van 50 % dat de die 2 graden ook daadwerkelijk wordt gehaald. Bij 1,5 graden is dat zelfs nog maar 10 jaar.

Gezien het ingrijpende karakter van de omschakeling naar een koolstofarme energiehuishouding maakt dit duidelijk dat de urgentie om daaraan te beginnen groot is.

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.