JASPER VAN KUIJK

‘Ja, we hebben al een valorisatieplan. De instructies in de onderzoeksaanvraag waren duidelijk. Ik wil graag weten waar je in de begroting de kosten voor valorisatie moet opvoeren.’

‘Hoe bedoelt u, valorisatie hoort niet in de begroting? Moeten we daar een aparte begroting voor maken dan?’

‘Géén budget?’

‘In de instructies staat dat je ruim aandacht moet besteden aan valorisatie. We hebben een goed plan, we gaan ervoor zorgen dat de onderzoeksuitkomsten duidelijk worden gecommuniceerd aan het bedrijfsleven. Maar daar gaat best wel tijd in zitten, daar hebben we budget voor nodig.’

‘Dus u vraagt om een valorisatieplan, wij moeten daar tijd in steken, maar we mogen er géén geld aan besteden?’

‘Al het geld moet naar onderzoek gaan? Ik kan hier uw eigen subsidieformulieren er nog even bij pakken, er staat dat je een valorisatieplan moet inleveren. Als daar geen budget voor staat, hoe had u gedacht dat ik dat doe dan?’
….
‘In mijn eigen tijd? Sorry?’

‘Ja, dat zou ik zeggen ja, dat dit een beetje een weeffout is.’

 

Mijn collega zit aan de telefoon met een subsidieverlenende instantie en komt terecht in het bovenstaande surrealistische gesprek. Valorisatie, het creëren van waarde uit onderzoeksresultaten, is belangrijk geworden in de wetenschap. Waardecreatie kan bijvoorbeeld door te zorgen dat kennis door workshops en presentaties goed wordt overgedragen aan het bedrijfsleven, door patenten te gelde te maken of door een start-up te beginnen rond een nieuwe technologie.

Het is een insteek die past bij de visie op wetenschap die momenteel hoogtij viert: dat deze vaker en meer tot nut moet zijn van de maatschappij en economie. Het belang van valorisatie lijkt alleen nog niet helemaal ingedaald in de onderzoekswereld. Bij elke onderzoeksaanvraag moet wel een valorisatieplan worden aangeleverd, maar daar vraagt vervolgens niemand meer naar.

Bij het merendeel van de onderzoekssubsidies moeten wel de publicatielijsten van de betrokken onderzoekers worden aangeleverd, maar niet hun valorisatietrackrecords. Wil je een onderzoeksfunctie bemachtigen, dan moet je H-index, een indicator voor de impact van je wetenschappelijke publicaties, zo hoog mogelijk zijn. Er bestaat geen valorisatie-index.

Wel vragen om valorisatie, maar er geen budget voor bieden is óf onderschatting van het werk dat het vergt, óf minachting voor dat type werkzaamheden óf een impliciete vrijbrief om een groots plan in te leveren en het er dan lekker bij te laten zitten.

Dr.ir. Jasper van Kuijk is universitair docent Gebruiksgerichte Innovatie aan de TU Delft en cabaretier.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.