De Amerikaanse vestigingen van One Architecture en Arcadis hebben een ontwerp gepresenteerd om een deel van de oostkust van New York klimaatbestendig te maken. ‘Dit geldt als het flagship-project voor wat er nog meer rond de metropool moet gaan gebeuren.’

Het ontwerp van de Big U uit 2014 die New York moet beschermen tegen hoogwater.

Het East Side Coastal Resilience Project is de eerste uitwerking van de Big U, het plan voor New York dat tot stand kwam na de verwoestende uitwerking van orkaan Sandy in 2012. De kuststrook rond Manhattan zou een verdedigingslinie tegen het water krijgen die is verweven met het stedelijk gebied ter plaatse.

Het plan ligt tussen 23rd en Montgomery St.

‘De uitwerking bleek geen sinecure’, vertelt ing. Edgar Westerhof, directeur Flood Risk & Resilience van de Amerikaanse vestiging van Arcadis. Zo is de ondergrond heel complex, met rioleringen, overstorten, kabels en metrobuizen, terwijl er bovengronds op sommige plekken nauwelijks ruimte is, met name rond de ConEdison-energiecentrale.  ‘Tegelijkertijd is die ruimte er op andere plekken bovengronds wel, waar nu parken, sportvelden en dergelijke langs de kust liggen. We moesten heel precies passen en meten.’


Model van het water rond New York

Voor New York is het heel bijzonder dat in de voorbereiding eerst de gevolgen van klimaatverandering, met vloedgolven en extreme neerslag, zijn gemodelleerd. ‘Dat heeft geresulteerd in een veiligheidsnorm van 1:500 voor de ondergrondse waterbescherming en 1:100 bovengronds.’ Die norm betekent dat het watersysteem mag falen bij een hoogwaterstand of hoosbui die zich eens in de 500 respectievelijk 100 jaar kan voordoen. Daarbij geldt dat er, zodra dat noodzakelijk blijkt, bovengronds aanvullende maatregelen mogelijk zijn. Overigens, Nederland hanteert een veel strengere norm tot aan 1:100.000 voor de meest kwetsbare delen van ons land.

Parklandschap is onderdeel van de nieuwe kustverdediging. Beeld One Architecture.

Het hele ontwerpproces gebeurde in nauwe samenspraak met alle betrokkenen en de lokale gemeenschap. ‘Onder leiding van Matthijs Bouw van One Architecture is de waterkering prachtig ingepast. Ook voldoet hij aan de hoge eisen die New York gewend is voor zijn publieksparken.’ Deze parken, voorzien van fiets- en wandelpaden en sportvelden, mogen bij een stormvloed onderlopen. Elders langs de kust houdt een met beton versterkte aarden wal het water tegen, op andere de wand van snelweg. Een deel van de zesbaansweg langs de kust wordt bij hoogwater afgesloten met stalen vloeddeuren. ‘New York kent die helemaal niet, dus we moeten die, ook voor het onderhoud en beheer, laten certificeren.’ Zie ook de beeldengalerij hieronder.

Het plan omvat een kwart van de totale kuststrook die rond Manhattan moet worden aangepakt. ‘Ons technisch ontwerp geldt als voorbeeld voor de rest en heeft daarmee een enorm prestige. Met deze multifunctionele waterkering in een hoog verstedelijkte omgeving zetten we een enorme stap.’

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.