Groningen is opnieuw getroffen door een zware aardbeving met Zeerijp als epicentrum. Wat moet er nu gebeuren met de gaswinning?


► Het ging toch juist goed, want er waren minder vaak zware bevingen?

Dat klopt, zoals ook blijkt uit de grafiek hieronder. 
 

Aantal bevingen sterker dan 2 op de schaal van Richter. Bron KNMI.


De laatste jaren is de gaswinning verlaagd van 42 miljard m3 in 2013 naar 21,6 miljard m3 in dit productiejaar. Minder gaswinning leidt ertoe dat bevingen zich minder vaak voordoen. Maar de zwaardere bevingen zijn daarmee niet verdwenen, zoals gister is gebleken. Ze zullen zich minder frequent voordoen, maar komen doen ze toch. (lees ook ‘Groningen krijgt nog meer zware aardschokken’).


► De productie in de buurt van Zeerijp was al nihil, waarom ging het daar toch mis?

Het gebied rond Loppersum, waar ook Zeerijp ligt, blijkt het meest gevoelig voor aardbevingen. Daar is de gasproductie inderdaad meer verminderd dan elders. Maar het Groningen gasveld is weliswaar groot en heeft vele productieputten, uiteindelijk vormt het toch één geheel. Als ergens de gasdruk flink omlaag gaat omdat er meer wordt gewonnen, zal die drukverlaging zich door het gesteente verplaatsen zodat er uiteindelijk in het hele veld een min of meer gelijke druk ontstaat. Lokaal minder gas produceren heeft dus maar een beperkt effect.


► Heeft minder aardgasproductie dan toch zin?

Ja, om tijd te winnen. Tijd die nodig is om te zorgen dat alle woningen voldoende aardbevingsbestendig zijn. En het winnen van die tijd is hard nodig, want met het huidige versterkingsprogramma schiet het niet op. Tot nu toe zijn er slechts 255 woningen versterkt, terwijl de NAM vaststelt dat 2800 woningen moeten worden aangemerkt als niet veilig. Dat getal is de meest waarschijnlijke uitkomst van modelberekeningen (lees ‘Groningen nog steeds structureel onveilig’).


► Wat heeft nu prioriteit?

Allereerst de schade-afhandeling. Die stagneert volledig vanwege bureaucratisch gedoe en het bereiken van overeenstemming tussen alle betrokken partijen. Zorgvuldige voorbereiding van zo’n schadeprotocol is een ding, maar op een gegeven moment knopen doorhakken en ruimhartig compenseren is nu geboden.

Daarnaast moet tijd worden genomen om het versterkingsprogramma goed op te zetten. Voor de betrokkenen is dat immers zeer ingrijpend: het betekent namelijk de woning slopen waar je je hele leven lang in hebt gewoond. En wat gaat die versterking betekenen voor het aanzicht van het dorp? Ga er maar aan staan.


► Wat zou de NAM moeten doen?

De NAM heeft recent de samenhang tussen gaswinning en veiligheid onderzocht, en kwam zo op die 2800 onveilige woningen (lees ‘Groningen nog steeds structureel onveilig’). Het ligt voor de hand te analyseren bij welk niveau van gasproductie dat aantal vele malen kleiner is. Dat niveau van gasproductie kan dan worden aangehouden tot de versterkingsoperatie is voltooid. Er is dan ‘veiligheidsruimte’ om de gasproductie eventueel weer te verhogen.


► Waar halen we het gas dan vandaan?

Er zijn meer plekken waar gas wordt gewonnen. Nederland heeft nog de zogeheten kleine velden en daarnaast zijn landen als Rusland, Noorwegen en Algerije belangrijke leveranciers op de Europese gasrotonde. Ook wordt er aardgas van elders met schepen aangevoerd in vloeibare vorm (LNG).

Uiteraard gaat extra import van gas onze economie extra geld kosten, dat is dan vooral een aansporing om voor gas meer duurzame alternatieven te ontwikkelen, wat uiteraard tijd kost.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.