De zware aardschok  die Groningen gisteren trof zal niet de enige blijven. Zolang de aardgasproductie doorgaat zullen er nog meer volgen. Na gisteren zijn er al honderden schademeldingen binnengekomen.

Gistermiddag rond 3 uur was het in Groningen opnieuw raak: er was een aardschok met een sterkte van 3,4 op de schaal van Richter met Zeerijp als epicentrum. De schok was de sterkste sinds de beving bij Huizinge in de zomer van 2012, die een sterkte had van 3,6 op de schaal van Richter. Groningen werd sindsdien officieel erkend als aardbevingsprovincie, veroorzaakt door de gaswinning.

Vanuit de provincie is direct na die zware schok aangedrongen op snelle verlaging van de aardgasproductie. Ook verantwoordelijk minister Eric Wiebes liet zich in die zin uit. ‘Daarmee verdwijnen de aardbevingen echter niet’, zegt Jacques Hagoort, voormalig hoogleraar reservoirtechniek aan de TU Delft. ‘De provincie staat nog zeker meer dan tien van dit soort zware bevingen te wachten.’

Hoeveelheid en grootte van aardschokken die Groningen te wachten staat zolang er gas wordt gewonnen. Bron Hagoort.


Zettingsproces

Hagoort baseert zich op een analyse van het verband tussen de totale hoeveelheid gewonnen gas, de frequentie waarmee zich aardbevingen voordoen en de verdeling van de sterkte van die bevingen. ‘Daartussen bestaat een duidelijk verband.’  Dat verband is ook wel logisch: gaswinning leidt tot drukverlaging in de gashoudende laag, waardoor die inklinkt, en bij breuklijnen gaat dat gepaard met schokken. Hoe meer gas er in de loop van de tijd is gewonnen, hoe lager de restdruk en hoe ingrijpender dat zettingsproces.

Vermindering van de gasproductie leidt volgens Hagoort niet tot minder of minder zware bevingen, maar wel tot spreiding in de tijd: wordt er in een jaar minder gas gewonnen, dan  neemt ook het aantal bevingen in dat jaar af. ‘Er is dus tijd te winnen, en die tijd kan worden gebruikt om de gebouwen schokbestendig te maken.’

De NAM moet morgen bekend maken wat het bedrijf gaat doen vanwege de nieuwe zware aardschok.

Lees hier het meest recente paper (Engels) van Jacques Hagoort over de Groningse aardbevingen (pdf-bestand).

Lees ook: zes vragen over de Groningse aardbeving.

Lees ook ons dossier Groningen beeft.

Openingsbeeld: kaart met de grondversnellingen rond Zeerijp. Beeld KNMI.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.