Het ene na het andere telecombedrijf in Nederland graaft de straten open om glasvezelkabels te leggen. Als het aan Meta ligt, kunnen ze beter de hulp inroepen van een zijderups. 

Hoewel ondergrondse kabels veel minder risico lopen dan bovengrondse kabels, is ondergronds aanleggen in veel delen van de wereld onhaalbaar. Bovengronds glasvezelkabels spannen levert op termijn echter weer risico op breuk door uitzakken. Meta, het moederbedrijf van Facebook, ontwikkelde daarom Bombyx, zijderups in het Latijns, een robot die glasvezelkabels wikkelt om bestaande bovengrondse stroomdraden.

Het concept is bedoeld voor de grootschalige bestaande infrastructuur van bovengrondse stroomkabels met een medium voltage. De robot heeft een frame dat met kleine wielensets aan de stroomdraad hangt en zich daarlangs voortbeweegt. Het middenstuk van de robot draait rond en wikkelt een glasvezelkabel om de stroomdraad heen.


Lichtgewicht glasvezelkabel

De glasvezelkabel ligt opgerold in een speciaal hiervoor ontwikkeld magazijn: in plaats van op een ronde spoel ligt de kabel in een U-vormig magazijn. Dankzij de opening in de omgekeerde U-vorm kan de robot om obstakels heen manoeuvreren, zoals isolatoren op de masten.

Omdat een standaard glasvezelkabel te dik en te zwaar is voor deze toepassing, maakt de robot gebruik van een lichtgewicht alternatief. Deze kabel heeft 24 in plaats van 96 glasvezels en een hittebestendige coating ter bescherming tegen hittevorming in de stroomdraad.
 


Autonoom

Het huidige prototype van Bombyx kan autonoom glasvezelkabels om de stroomdraad wikkelen, maar moet nog handmatig worden aangestuurd om obstakels zoals isolatoren te omzeilen. De uiteindelijke versie moet ook autonoom over de masten en tussen de isolatoren door kunnen bewegen.

Het streven is dat Bombyx in anderhalf uur tijd een kilometer glasvezeldraad aan kan leggen. Er zal een kleine servicecrew achter de robot aanrijden om de magazijnen te vervangen en de kabels te verbinden.

Meta voorziet voor Bombyx een grote rol om de 3,5 miljard mensen wereldwijd die geen toegang tot internet hebben te verbinden. Dat zou voor een deel kunnen met behulp van de bestaande stroominfrastructuur, terwijl voor anderen een draadloze verbinding praktischer zal zijn. 

Tekst: Paul Schilperoord
Foto: Bombyx

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.